”Det är utvecklingen som oroar”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Det är inte främst dagens nyckelbiotopssituation som oroar skogsägare, utan utvecklingen. Arealen är på väg att minst fördubblas, skriver Marcus Svensson, näringspolitisk kommunikatör på Södra, i en debattartikel i Altinget.

Skogsstyrelsens kampanj #biotopmyterna är ett bra exempel på när varumärke och påverkan på attityder ges företräde framför saklighet och opartiskhet, skriver Marcus Svensson.

Annons
Annons

”Mest allvarligt är att myndigheten vilseleder med sin kampanj. Exempelvis sägs att nyckelbiotopsinventeringen inte är en skyddsform, utan är och förblir ett kunskapsunderlag som skogsbruket och myndigheter kan använda. För den skogsägare som fått begränsningar i sitt skogsbruk med hot om vite just på grund av att en nyckelbiotop registrerats håller möjligen inte med i den beskrivningen. Märk väl att det långt ifrån är givet att någon ersättning betalas ut, då det enbart gäller vid formella skyddsformer”, menar Marcus Svensson och fortsätter:

”Vidare påstår myndigheten att 85 procent av Sveriges skogsfastigheter inte innehåller någon nyckelbiotop. Mot bakgrund av att arealen nyckelbiotoper är på väg att (minst) fördubblas är det ett anmärkningsvärt påstående”.

Det är inte främst dagens situation som oroar skogsägare, utan utvecklingen och redan i dag berörs 50 000 skogsägare, hävdar Marcus Svensson.

”I dag görs bedömningen att fyra procent av den produktiva skogsmarken omfattas av nyckelbiotoper. Inget tyder på att uppräkningen plötsligt ska avstanna. Samtidigt som vi kan vara på väg mot att en miljon hektar klassas som nyckelbiotop görs ingen ansats från myndigheten för att lösa ersättningsfrågan”, skriver Marcus Svensson.

 

 

 

 

Opinion
Publicerad:
 • ”Beklagligt att neka skyddsjakt på älg”

  Länsstyrelsen i Västerbotten avslår Sveaskogs ansökan om skyddsavskjutning på älg i Lycksele kommun. ”Vi beklagar deras bristande förståelse för skadesituationen i ungskogen”, kommenterar Sveaskog.
 • Annons
 • Anders Dahlén

  Ladda med förnuft

  Kategorier: teknik, Batteri
  VARNING. Har du tänkt köpa ett batteridrivet redskap? Köp en brandvarnare samtidigt! Batterier på laddning är numera en av de vanligaste brandorsakerna.
 • Södra startar sin biometanolfabrik

  Kategorier: Södra, biometanol
  Södra gör nu första leveransen från sin fabrik, världens enda, för kommersiellt tillverkning av biometanol. Råvaran kommer från skogen.
 • Annons
 • granbarkborrebekämpning

  "Högstubbar ökar inte risken för granbarkborre”

  Kategorier: debatt, Lennart Svensson
  SKOGENdebatt. Nej Björn Särnmark, ett förbud mot högstubbar av gran gör inte att vi kommer tillrätta med barkborreangreppen, skriver Lennart Svensson, Skogsstyrelsen, i en replik.
 • Grangallrat

  Här gallras mot gnaget

  VILTSKADOR. I ett småländsk granbestånd pågår just nu ett experiment. Här gallras bara längs med varannan stickväg för att man ska kunna se om omfattningen av kronhjortens skador påverkas. 
 • Annons