”Det är skillnad mellan skog och virke”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Leif Öster.
SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
Paragraf tio i marknadsföringslagen (2008:486) är tydlig. ”En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande”. Men i fem år har skogsnäringens stora PR-kampanj ”Den svenska skogen” återkommande påstått att Sverige har dubbelt så mycket skog nu som för hundra år sedan.
Men det är inte sant. 
För hundra år sedan hade vi enlig riksskogstaxeringen 23,2 miljoner hektar produktiv skog. Enlig 2020 års taxering har vi 23,6 miljoner hektar skog. Alltså har vi lika mycket skog idag som då. Låt vara en mycket tätare och virkesrikare skog, men det är en helt annan sak.
 
Vi har dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan”. Från reklamkampanjens hemsida 1 mars 2021.
 
Sedan elva år är jag konferensvärd och turistföretagare mitt i skogen. Det är som att leva i en ständig marknadsundersökning. Tusentals människor har genom åren besökt oss. Jag hälsar på alla gäster och många går ut i skogen. Just begreppet ”Att gå ut i skogen” är ett gängse talesätt hos allmänheten. Skog är ett område bevuxet med träd, som man kan besöka.  FAOs definition av begreppet skog säger att det krävs ett område på 0,5 hektar med träd för att kallas skog.  I skogen finns det träd. Träden innehåller virke. Jag berättar för besökare om stående virkesförråd eller visar virket liggande i en virkeshög vid väg.
 
En ordlek eller dialektalt?
Jo, jag vet att dialektalt och internt i branschen säger man ibland att man köper in skog när man menar virke.  Men den ordleken är inte ett relevant argument för att få vilseleda allmänheten. 
Två av Sveriges internationellt mest kända naturfotografer heter Staffan Widstrand och Marcus Westberg. De har startat en kampanj som de kallar ”skogsmissbruket.org”.  De fotograferar helt ideellt och systematisk framförallt hyggen och bygger en bildbank som media kan låna utan kostnad. I en längre, utländsk radiointervju om bildprojektet, förklarar Widstrand att han beslöt att lägga sina egna pengar och tid på projektet eftersom han ”blev provocerad av PR-kampanjen Den svenska skogen"
 
Själv är jag liksom hundratusentals enskilda skogsägare tvångsansluten till kampanjen och får mot min vilja betala genom avdrag på mina avverkningar. Det rimliga i den finansieringen tål att diskuteras en annan gång.
Reklamkampanjen Svenska skogen leds av en styrelse som består av gräddan av skogsdirektörer. De vet naturligtvis allt det jag har skrivit här. Eller vet de? I en uppmärksammad och spridd TT-intervju säger en tidigare ordförande för LRF skogsägarna att ”skogsarealen fördubblats i Sverige under de senaste hundra åren”. Men hoppsan. Har han själv gått på sin vilseledande reklam?
Det var ju virke han menade.                
 
LEIF ÖSTER

 
Opinion
Publicerad:
 • Därför får de Föreningen Skogens priser

  Föreningen Skogens pristagare uppmärksammades på Forum för bioekonomi idag där de även fick motta gratulationer av Kung Carl XVI Gustaf. Här kan du läsa motiveringarna.
 • Annons
 • Trävaror lyfte Södras första kvartal

  Ökade priser på sågade trävaror gav Södras rörelseresultat för första kvartalet ett kraftigt uppsving.
 • Håll koll på lastbilens brandskydd

  Om en timmerbil drabbas av brand utan att ha rätt släckningsutrustning är det inte säkert att försäkringen gäller. Medvetenheten om detta, och brandskyddsnormer överhuvudtaget, varierar, enligt Dafo Vehicle som utvecklar släckningssystem.
 • Annons
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Annons