”Det är nu vi ska kroka arm”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Det är lätt att tappa modet när man känner sig orättvist ifrågasatt. Men om vi krokar arm med varandra är mycket vunnet. Det skriver Föreningen Skogens generalsekreterare Johan Larsson.

Det är inte alltid så lätt att behålla entusiasmen. Ta en dag som börjar med spänstiga steg och stolt hållning på väg till jobbet. En bra idé har seglat upp och du känner tillförsikt inför att presentera den för kollegorna. 

Annons
Annons

Men väl på jobbet händer något. Det har kommit ett klagomål. Det känns rätt orättvist, klagomålet, men det måste ändå bemötas. Det blir många turer, tar hela dagen faktiskt. 
När du går hem har axlarna sjunkit ned, det goda humöret och den där idén är som bortblåsta.
För skogsbruket fanns det ganska många sådana dagar år 2021.
En hel del felaktigheter i den mediala skogsdebatten lade sordin på skogsbrukarlustan. 
Och så kom EU:s skogsstrategi. Hade vi inte ängslats förr så gjorde vi det nu. Till oron bidrog en viss otydlighet. Det förespråkades ett naturnära skogsbruk, oklart exakt vad, men med trädslag i olika åldrar.
 
TVÅ UPPMANINGAR KUNDE URSKILJAS: Undvik hyggen och tunga (vanliga) skogsmaskiner. 
Talande var också det som inte sades. Mer hade behövts sägas om skogens viktiga roll för samhällsekonomin. Det saknades också en helhetsbild av klimatnyttan från skogen och dess produkter. Dessutom förbisågs medlemsländernas olika förutsättningar, sett till skogsinnehav och skötselåtgärder.
Det var som om skogrika länder med lagstadgad återplantering, välskötta skogar och hundratusentals ansvarfulla och innovativa skogsägare inte existerade. (Inte heller den forskning som visar hur man kan köra skogsmaskin för att undvika markskador). 
Den stora naturhänsyn som lämnas av landets skogsägare på frivillig väg tycktes okänd för EU.
Plötsligt kändes vår svenska modell med frihet under ansvar inte så självklar. Jag tror att vi var många som upplevde att glädjen inför nästa skötselåtgärd gav vika åt grubblerier. Är det verkligen någon idé, kommer jag ens få bruka min skog i framtiden?
Då är det lätt att låta axlarna sjunka ned.
 
MEN SÅ KAN VI FÖRSTÅS INTE HA DET! Det är nu, mer än någonsin, som vi ska sträcka på oss och kroka arm med varandra. Vi ska behålla vår skogsbrukarlust och sprida vår kunskap. För om det är något som vi skogsfolk gillar så är det att lära av varandra. Det märker vi på Föreningen Skogen när vi anordnar exkursioner, kunskapsfrukostar och debatter i riksdagen.
Och tänk på att lust och glädje är smittsamt. Vem vet, kanske kan vi inspirera dem som inte har upptäckt skogen – ännu.
Tillsammans blir vi både starkare och gladare.
Välkommen in i Föreningen Skogens gemenskap!
 
JOHAN LARSSON
Generalsekreterare i Föreningen Skogen
Opinion
Publicerad:
 • Finsk skog lagrar mindre kol

  Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
 • Annons
 • Lagändring om fjällnära skog

  Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.
 • ”Så kan nya artskyddsförordningen möta acceptans”

  SKOGENdebatt. Brister i skogslagstiftningen gör att den inte accepteras och rent av kringgås. Upprepa inte samma misstag nu när den nya artskyddsförordningen görs om, uppmanas beslutsfattare av skogsägare Wilhelm Dyrssen.
 • Annons
 • Majoritet av partier vill ha aktivt skogsbruk

  Majoriteten av riksdagspartierna vill se ett aktivt skogsbruk. Det visar en enkät gjord av Skogsindustrierna.
 • Kantzoner skapade vid gallring granskas

  Hur man redan vid gallring kan skapa kantzoner, och hur den strandnära skogen utvecklas bäst, undersöks av forskare i flera fältförsök.
 • Annons