DEBATT.

”Det är beräkningsmodellen som slår fel”

24 januari 2019 Syftet med min debattartikel var inte att kritisera Sveriges formella rapportering om skogens klimatnytta till internationella organisationer. Däremot har jag invändningar mot beräkningsmodellen, skriver Bo Hektor i en replik.

”Det är beräkningsmodellen som slår fel”

Mattias Lundblad och Hans Petersson visar i en artikel på skogen. se den 23 januari att de uppenbart missuppfattat syftet med min artikel.  

Rapporteringen följer såvitt jag kan bedöma de formella kraven till punkt och pricka.  Mitt syfte var att påvisa att värdena i den formella rapporteringen avviker från vad mera verklighetsnära analyser visar. Sådana kalkyler indikerar att Sveriges skogar tar upp mer koldioxid än de sammantagna utsläppen från andra verksamheter inom landet.

Även meningen med ordet ”särintressen” har missuppfattats. Såväl Mattias Lundblad som jag själv har ju många års erfarenhet av arbetet i Internationella organisationer, till exempel EU. Vi har då givetvis kommit i kontakt med alla de lobbygrupper som har till uppgift att påverka beslut i riktningar, som gynnar deras uppdragsgivare. De i detta sammanhang mest resursstarka grupperna representerar bevarandeintressena och tar varje till fälle i akt att argumentera för att ”skydda skogarna”. Det är sådana ”särintressen”, som jag menar har påverkat utformningen av rapportsystemet, ingenting annat.

I stället för att hänvisa till en länk till de redovisade värdena (faktiskt samma värden som jag utgår från) hade det varit bättre att visa en transparent beräkningsmodell för de redovisade värdena. Då skulle en konstruktiv dialog kunna föras om varför våra slutsatser skiljer sig åt.

Nej, jag blev inte lugnare av Mattias Lundblads och Hans Petersons svar. Återigen, jag har full förtröstan vad gäller korrekt formell rapportering enligt fastställda formulär. Jag oroar mig emellertid över att en korrekt fysisk rapportering av nettoupptag i form av tillväxtöverskott (på samtliga ägoslag och total trädbiomassa) inte beräknas och redovisas. I min tidigare artikel exemplifierar jag negativa effekter den förmenta underskattningen. En sådan dubbel parallell redovisning skulle inte vara något unikt för klimatdata utan förekommer i flera andra sammanhang.

Sålunda, ge skog och aktivt skogsbruk tillbörlig ”credd” för klimateffekter.

BO HEKTOR

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb