”Det är beräkningsmodellen som slår fel”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Syftet med min debattartikel var inte att kritisera Sveriges formella rapportering om skogens klimatnytta till internationella organisationer. Däremot har jag invändningar mot beräkningsmodellen, skriver Bo Hektor i en replik.

Mattias Lundblad och Hans Petersson visar i en artikel på skogen. se den 23 januari att de uppenbart missuppfattat syftet med min artikel.  

Annons
Annons

Rapporteringen följer såvitt jag kan bedöma de formella kraven till punkt och pricka.  Mitt syfte var att påvisa att värdena i den formella rapporteringen avviker från vad mera verklighetsnära analyser visar. Sådana kalkyler indikerar att Sveriges skogar tar upp mer koldioxid än de sammantagna utsläppen från andra verksamheter inom landet.

Även meningen med ordet ”särintressen” har missuppfattats. Såväl Mattias Lundblad som jag själv har ju många års erfarenhet av arbetet i Internationella organisationer, till exempel EU. Vi har då givetvis kommit i kontakt med alla de lobbygrupper som har till uppgift att påverka beslut i riktningar, som gynnar deras uppdragsgivare. De i detta sammanhang mest resursstarka grupperna representerar bevarandeintressena och tar varje till fälle i akt att argumentera för att ”skydda skogarna”. Det är sådana ”särintressen”, som jag menar har påverkat utformningen av rapportsystemet, ingenting annat.

I stället för att hänvisa till en länk till de redovisade värdena (faktiskt samma värden som jag utgår från) hade det varit bättre att visa en transparent beräkningsmodell för de redovisade värdena. Då skulle en konstruktiv dialog kunna föras om varför våra slutsatser skiljer sig åt.

Nej, jag blev inte lugnare av Mattias Lundblads och Hans Petersons svar. Återigen, jag har full förtröstan vad gäller korrekt formell rapportering enligt fastställda formulär. Jag oroar mig emellertid över att en korrekt fysisk rapportering av nettoupptag i form av tillväxtöverskott (på samtliga ägoslag och total trädbiomassa) inte beräknas och redovisas. I min tidigare artikel exemplifierar jag negativa effekter den förmenta underskattningen. En sådan dubbel parallell redovisning skulle inte vara något unikt för klimatdata utan förekommer i flera andra sammanhang.

Sålunda, ge skog och aktivt skogsbruk tillbörlig ”credd” för klimateffekter.

BO HEKTOR

Publicerad:
 • Emil blev mästare i skotarkörning

  Emil Sundberg 17 år från Vårgårda vann skol-SM i skotarkörning.
 • Annons
 • Skogforsk blir kvar i Sävar

  Kategorier: Skogforsk, Norrbotniabanan
  Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Annons
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Annons