Deromegruppen spår fortsatt stark tillväxt

4 april 2008 Idag presenterar Sveriges största familjeägda träindustri, Deromegruppen, en framtidsstrategi som
spår en fortsatt stark tillväxt. Innovation och ett större geografiskt marknadsområde får Deromegruppen att, trots det något osäkra konjunkturläget inom träindustrin, se positivt på framtiden och räknar med en 60% omsättningsökning på 4 år.

När Deromegruppens ledning i dag presenterar sin framtidsversion för sina anställda står begrepp som
”tekniskt i framkant”, ”gemensamt” och ”ständig tillväxt” i fokus.

— Innovation i form av nya produkter och ständig förbättring av befintliga processer tillsammans med personalutveckling skall hjälpa oss att möta krav från befintliga och nya marknader också i framtiden, säger Deromegruppens VD Karl-Erik

För att säkerställa företagets fortsatta konkurrenskraft på marknaden har man genomfört en modernisering av företagets samtliga såglinjer. Under fjolåret har företaget stärkt sin position på byggmaterialmarknaden i Göteborgsområdet genom förvärv av Marieholms Trä, Råda Byggvaror och Ytterby Trä på västkusten.

Deromegruppen har för avsikt fortsätta växa, främst i Västsverige och i Mälardalen. Om detta kommer att ske genom uppbyggandet av nya anläggningar eller genom fortsatta förvärv vill Derome VD:n hålla öppet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb