”Den boreala ­skogen är jordens lunga”

18 februari 2020 Med intensifierad skogsvård kan tillväxten i den ­boreala ­skogen fördubblas under en tioårsperiod.
Det visar ett ­forsk­ningsprogram i Norrbotten som pågått i 15 år. Till­växten binder kol och främjar ­klimatarbetet -vilket skulle kunna ge skogs­ägarna ­in­täkter i form av utsläppsrätter.

”Den boreala ­skogen är jordens lunga”

Under 15 år har försöken med tillväxtoptimering genomförts i skogarna utanför Överkalix och Övertorneå i östra Norr­botten. De slutsatser som dras är i första hand tillämpliga för den nordliga boreala skogen, åtmins­tone från Dalälven och norrut, men troligen också för ­vissa områden i exempelvis Småland och därmed över 60 procent av ­Sveriges skogsareal.

Två viktiga slutsatser har dragits:
• Att tillväxten i den nordliga boreala skogen kan fördubblas under en tioårsperiod med intensifierad skogsvård.
• Att gödsling av tallskog i norra Sverige med bio­näring kan binda 7 000 ton koldioxid extra per 100 hektar under en period av 20 år.

Nils-Olov Lindfors Äntligen har EU börjat lyssna. Nu kanske man börjar förstå att det är fotosyntesen och ­trädets tillväxt som kan förbättra klimatet – och inte det aktuella virkesförrådet, säger Nils-Olov Lindfors.Projektet har kallats ABCD-projektet i Norrbotten eller helt enkelt Norrbottensprojektet. Det stödjer synen på att fotosyntesen i form av ung, växande skog står för den stora kolinlagringen och därmed klimatnyttan, snarare än befintligt virkesförråd.
– Jordens gröna lunga på landmassor är den enorma boreala skogen som sträcker sig runt norra halvklotet från Norge i väster till Kanada i öster. I det kalla markskiktet finns fortfarande enorma ”tomrum” som kan fyllas med ytterligare kol från atmosfären, säger Nils-Olov Lindfors (C) som är regionråd i Norrbotten.

Läs hela artikeln i SKOGEN 1/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Text: Lars Pekka

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb