”Den boreala ­skogen är jordens lunga”

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Dimmig skogssiluett
Foto: Andreas Barth/SKOGENbild
Med intensifierad skogsvård kan tillväxten i den ­boreala ­skogen fördubblas under en tioårsperiod. Det visar ett ­forsk­ningsprogram i Norrbotten som pågått i 15 år. Till­växten binder kol och främjar ­klimatarbetet -vilket skulle kunna ge skogs­ägarna ­in­täkter i form av utsläppsrätter.

Under 15 år har försöken med tillväxtoptimering genomförts i skogarna utanför Överkalix och Övertorneå i östra Norr­botten. De slutsatser som dras är i första hand tillämpliga för den nordliga boreala skogen, åtmins­tone från Dalälven och norrut, men troligen också för ­vissa områden i exempelvis Småland och därmed över 60 procent av ­Sveriges skogsareal.

Annons
Annons

Två viktiga slutsatser har dragits:
• Att tillväxten i den nordliga boreala skogen kan fördubblas under en tioårsperiod med intensifierad skogsvård.
• Att gödsling av tallskog i norra Sverige med bio­näring kan binda 7 000 ton koldioxid extra per 100 hektar under en period av 20 år.

Nils-Olov Lindfors Äntligen har EU börjat lyssna. Nu kanske man börjar förstå att det är fotosyntesen och ­trädets tillväxt som kan förbättra klimatet – och inte det aktuella virkesförrådet, säger Nils-Olov Lindfors.Projektet har kallats ABCD-projektet i Norrbotten eller helt enkelt Norrbottensprojektet. Det stödjer synen på att fotosyntesen i form av ung, växande skog står för den stora kolinlagringen och därmed klimatnyttan, snarare än befintligt virkesförråd.
– Jordens gröna lunga på landmassor är den enorma boreala skogen som sträcker sig runt norra halvklotet från Norge i väster till Kanada i öster. I det kalla markskiktet finns fortfarande enorma ”tomrum” som kan fyllas med ytterligare kol från atmosfären, säger Nils-Olov Lindfors (C) som är regionråd i Norrbotten.

Läs hela artikeln i SKOGEN 1/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Text: Lars Pekka

Publicerad:
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons