”Den boreala ­skogen är jordens lunga”

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Dimmig skogssiluett
Foto: Andreas Barth/SKOGENbild
Med intensifierad skogsvård kan tillväxten i den ­boreala ­skogen fördubblas under en tioårsperiod. Det visar ett ­forsk­ningsprogram i Norrbotten som pågått i 15 år. Till­växten binder kol och främjar ­klimatarbetet -vilket skulle kunna ge skogs­ägarna ­in­täkter i form av utsläppsrätter.

Under 15 år har försöken med tillväxtoptimering genomförts i skogarna utanför Överkalix och Övertorneå i östra Norr­botten. De slutsatser som dras är i första hand tillämpliga för den nordliga boreala skogen, åtmins­tone från Dalälven och norrut, men troligen också för ­vissa områden i exempelvis Småland och därmed över 60 procent av ­Sveriges skogsareal.

Annons
Annons

Två viktiga slutsatser har dragits:
• Att tillväxten i den nordliga boreala skogen kan fördubblas under en tioårsperiod med intensifierad skogsvård.
• Att gödsling av tallskog i norra Sverige med bio­näring kan binda 7 000 ton koldioxid extra per 100 hektar under en period av 20 år.

Nils-Olov Lindfors Äntligen har EU börjat lyssna. Nu kanske man börjar förstå att det är fotosyntesen och ­trädets tillväxt som kan förbättra klimatet – och inte det aktuella virkesförrådet, säger Nils-Olov Lindfors.Projektet har kallats ABCD-projektet i Norrbotten eller helt enkelt Norrbottensprojektet. Det stödjer synen på att fotosyntesen i form av ung, växande skog står för den stora kolinlagringen och därmed klimatnyttan, snarare än befintligt virkesförråd.
– Jordens gröna lunga på landmassor är den enorma boreala skogen som sträcker sig runt norra halvklotet från Norge i väster till Kanada i öster. I det kalla markskiktet finns fortfarande enorma ”tomrum” som kan fyllas med ytterligare kol från atmosfären, säger Nils-Olov Lindfors (C) som är regionråd i Norrbotten.

Läs hela artikeln i SKOGEN 1/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Text: Lars Pekka

Publicerad:
 • Fortsatt försämrad lönsamhet i skogsbruket

  Skogsbrukets lönsamhet fortsatte att falla under fjolåret, visar Skogsbruksindex.
 • Annons
 • Avverkningskostnad når Gudrun-nivå

  Kostnaderna för att föryngringsavverka fortsätter att öka. Inte sedan efter stormen Gudrun 2005 har de varit lika höga, enligt uppgifter från Skogsstyrelsen och Skogforsk.
 • Nu ska sågspånsolja bli bensin

  Kategorier: biobränslen, pyrolys
  Framställning av bioolja från sågspån tar nästa steg. Nu ska tusentals ton olja processas till bensin.
 • Annons
 • Norra Skog delar ut en halv miljard

  Kategorier: Norra Skog
  Skogsägarföreningen Norra Skogs 27 000 medlemmar får dela på en halv miljard kronor i vinstdelning.
 • ”Enskild skogsägare ska inte bära kostnaden för artskydd”

  SKOGENdebatt. Nej LRF, artskyddsutredningen säger inte att det är den enskilda markägaren som ensam ska ta ekonomiskt ansvar för att bevara naturvärden. Det skriver Daniel Bengtsson, Birdlife Sverige, i en slutreplik.
 • Annons