”Den boreala ­skogen är jordens lunga”

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Dimmig skogssiluett
Foto: Andreas Barth/SKOGENbild
Med intensifierad skogsvård kan tillväxten i den ­boreala ­skogen fördubblas under en tioårsperiod. Det visar ett ­forsk­ningsprogram i Norrbotten som pågått i 15 år. Till­växten binder kol och främjar ­klimatarbetet -vilket skulle kunna ge skogs­ägarna ­in­täkter i form av utsläppsrätter.

Under 15 år har försöken med tillväxtoptimering genomförts i skogarna utanför Överkalix och Övertorneå i östra Norr­botten. De slutsatser som dras är i första hand tillämpliga för den nordliga boreala skogen, åtmins­tone från Dalälven och norrut, men troligen också för ­vissa områden i exempelvis Småland och därmed över 60 procent av ­Sveriges skogsareal.

Annons
Annons

Två viktiga slutsatser har dragits:
• Att tillväxten i den nordliga boreala skogen kan fördubblas under en tioårsperiod med intensifierad skogsvård.
• Att gödsling av tallskog i norra Sverige med bio­näring kan binda 7 000 ton koldioxid extra per 100 hektar under en period av 20 år.

Nils-Olov Lindfors Äntligen har EU börjat lyssna. Nu kanske man börjar förstå att det är fotosyntesen och ­trädets tillväxt som kan förbättra klimatet – och inte det aktuella virkesförrådet, säger Nils-Olov Lindfors.Projektet har kallats ABCD-projektet i Norrbotten eller helt enkelt Norrbottensprojektet. Det stödjer synen på att fotosyntesen i form av ung, växande skog står för den stora kolinlagringen och därmed klimatnyttan, snarare än befintligt virkesförråd.
– Jordens gröna lunga på landmassor är den enorma boreala skogen som sträcker sig runt norra halvklotet från Norge i väster till Kanada i öster. I det kalla markskiktet finns fortfarande enorma ”tomrum” som kan fyllas med ytterligare kol från atmosfären, säger Nils-Olov Lindfors (C) som är regionråd i Norrbotten.

Läs hela artikeln i SKOGEN 1/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Text: Lars Pekka

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons