”Den boreala ­skogen är jordens lunga”

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Dimmig skogssiluett
Foto: Andreas Barth/SKOGENbild
Med intensifierad skogsvård kan tillväxten i den ­boreala ­skogen fördubblas under en tioårsperiod. Det visar ett ­forsk­ningsprogram i Norrbotten som pågått i 15 år. Till­växten binder kol och främjar ­klimatarbetet -vilket skulle kunna ge skogs­ägarna ­in­täkter i form av utsläppsrätter.

Under 15 år har försöken med tillväxtoptimering genomförts i skogarna utanför Överkalix och Övertorneå i östra Norr­botten. De slutsatser som dras är i första hand tillämpliga för den nordliga boreala skogen, åtmins­tone från Dalälven och norrut, men troligen också för ­vissa områden i exempelvis Småland och därmed över 60 procent av ­Sveriges skogsareal.

Annons
Annons

Två viktiga slutsatser har dragits:
• Att tillväxten i den nordliga boreala skogen kan fördubblas under en tioårsperiod med intensifierad skogsvård.
• Att gödsling av tallskog i norra Sverige med bio­näring kan binda 7 000 ton koldioxid extra per 100 hektar under en period av 20 år.

Nils-Olov Lindfors Äntligen har EU börjat lyssna. Nu kanske man börjar förstå att det är fotosyntesen och ­trädets tillväxt som kan förbättra klimatet – och inte det aktuella virkesförrådet, säger Nils-Olov Lindfors.Projektet har kallats ABCD-projektet i Norrbotten eller helt enkelt Norrbottensprojektet. Det stödjer synen på att fotosyntesen i form av ung, växande skog står för den stora kolinlagringen och därmed klimatnyttan, snarare än befintligt virkesförråd.
– Jordens gröna lunga på landmassor är den enorma boreala skogen som sträcker sig runt norra halvklotet från Norge i väster till Kanada i öster. I det kalla markskiktet finns fortfarande enorma ”tomrum” som kan fyllas med ytterligare kol från atmosfären, säger Nils-Olov Lindfors (C) som är regionråd i Norrbotten.

Läs hela artikeln i SKOGEN 1/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Text: Lars Pekka

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons