Debatt: Skogsstyrelsen siktar för lågt

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Skogsstyrelsen presenterade nyligen sina scenarier för skogens utveckling i 100 år. Men myndigheten borde ha haft med även ett scenario som siktar på ökade ambitioner i vården av skogarna. Det menar Marianne Eriksson.

Skogsstyrelsen presenterade nyligen SKA15, scenarier för hur skogen utvecklas beroende på klimatet och avverkningen. Det mera produktionsinriktade alternativet ger bara tio procent högre tillväxt än i dag, om man bortser från att ett varmare klimat bidrar till tillväxten. Scenariet bygger på att skogen sköts i framtiden som under åren 2008 till 2013.

Annons
Annons

Marianne Eriksson saknar ett mer aktivt scenarium skriver hon i sin blogg.

– Som tidigare Kraftsamling Skog-general saknade jag ett mer aktivt scenarium, ett scenarium med riktigt bra föryngringar och rätt trädslag på rätt mark, kanske till och med lite gödsling i lämpliga bestånd. Bara 10% ökning utan klimateffekt kändes defensivt när scenarierna, som tagits fram i samarbete med SLU, presenterades. För som någon så klokt sa: Att nyttja skogen är inte bara en möjlighet, det är ett ansvar.

Förra gången, när Skogsstyrelsen och SLU arbetade fram SKA08, fanns det även scenarier som just kombinerade höga investeringsnivåer i skogsbruket med ökade miljöambitioner. På produktionssidan ökade man då röjning, behovsanpassad gödsling och beskogning av åkermark.

I en kommentar till blogginlägget menar prof em i skogsgenetik Dag Lindgren att SKA15 visar upp en utbredd dubbelmoral. 

– Scenarierna beaktar inte det av regeringen fastställda kravet på att Sveriges skogar skall leva upp till gynnsam bevarandestatus enligt Artdatabankens beräkningar, vilket skulle leda till att drygt en tiondel av den produktiva skogsmarken fick tas ur produktion vilket ju skulle resultera noll produktionsökning.

– Visserligen tycker jag det är mycket klokt av Skogssverige att inte åtlyda EUs habitatdirektiv, men det är dubbelmoral att låtsas som Sverige gör det, och jag tycker inte det känns bra med dubbelmoral och vart det leder samhället.

Läs debattinlägget här.

Opinion
Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Gödsel sprids i skogen

  Nu kartläggs ­gödsling och klimat

  Skogsgödsling ökar tillväxten, bindningen av kol och klimatnyttan. Verkar det som. Åtminstone i vissa skogstyper. Om fyra år vet vi mer om hela ­bilden, hoppas en grupp SLU-forskare.
 • Annons
 • Dimmig skogssiluett

  ”Den boreala ­skogen är jordens lunga”

  Med intensifierad skogsvård kan tillväxten i den ­boreala ­skogen fördubblas under en tioårsperiod. Det visar ett ­forsk­ningsprogram i Norrbotten som pågått i 15 år. Till­växten binder kol och främjar ­klimatarbetet -vilket skulle kunna ge skogs­ägarna ­in­täkter i form av utsläppsrätter.
 • ”Kalavverkning måste fasas ut”

  DEBATT. Alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och kalavverkning fasas ut. Det är kris i skogen,  skriver 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare i ett upprop till politiker och myndigheter.
 • Annons
 • ”Skogsnäringen är inget särintresse”

  Kategorier: debatt, John Widegren, SvD
  Jag kan konstatera att Sten B Nilsson och Moderaterna har olika syn på vad ett särintresse är. Och att Moderaterna skulle ta bort pengarna för nya reservat är helt enkelt inte sant, skriver John Widegren (M) i en slutreplik i SvD.
 • Trädhotell får pris för ekoturism

  Treehotel i Harads utanför Boden har vunnit pris för att de "bäst levandegör svensk ekoturism".
 • Annons