Debatt: Skogsstyrelsen siktar för lågt

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Skogsstyrelsen presenterade nyligen sina scenarier för skogens utveckling i 100 år. Men myndigheten borde ha haft med även ett scenario som siktar på ökade ambitioner i vården av skogarna. Det menar Marianne Eriksson.

Skogsstyrelsen presenterade nyligen SKA15, scenarier för hur skogen utvecklas beroende på klimatet och avverkningen. Det mera produktionsinriktade alternativet ger bara tio procent högre tillväxt än i dag, om man bortser från att ett varmare klimat bidrar till tillväxten. Scenariet bygger på att skogen sköts i framtiden som under åren 2008 till 2013.

Annons
Annons

Marianne Eriksson saknar ett mer aktivt scenarium skriver hon i sin blogg.

– Som tidigare Kraftsamling Skog-general saknade jag ett mer aktivt scenarium, ett scenarium med riktigt bra föryngringar och rätt trädslag på rätt mark, kanske till och med lite gödsling i lämpliga bestånd. Bara 10% ökning utan klimateffekt kändes defensivt när scenarierna, som tagits fram i samarbete med SLU, presenterades. För som någon så klokt sa: Att nyttja skogen är inte bara en möjlighet, det är ett ansvar.

Förra gången, när Skogsstyrelsen och SLU arbetade fram SKA08, fanns det även scenarier som just kombinerade höga investeringsnivåer i skogsbruket med ökade miljöambitioner. På produktionssidan ökade man då röjning, behovsanpassad gödsling och beskogning av åkermark.

I en kommentar till blogginlägget menar prof em i skogsgenetik Dag Lindgren att SKA15 visar upp en utbredd dubbelmoral. 

– Scenarierna beaktar inte det av regeringen fastställda kravet på att Sveriges skogar skall leva upp till gynnsam bevarandestatus enligt Artdatabankens beräkningar, vilket skulle leda till att drygt en tiondel av den produktiva skogsmarken fick tas ur produktion vilket ju skulle resultera noll produktionsökning.

– Visserligen tycker jag det är mycket klokt av Skogssverige att inte åtlyda EUs habitatdirektiv, men det är dubbelmoral att låtsas som Sverige gör det, och jag tycker inte det känns bra med dubbelmoral och vart det leder samhället.

Läs debattinlägget här.

Opinion
Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons