Debatt: Ge besked om skogskontot!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
- Nu vill vi veta hur riksdagens politiska partier ser på förslaget att ta bort skogskontot, skriver företrädare för Norrskog i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet. Även tidningen SKOGEN har tidigare påpekat riskerna med ett slopat skogskonto.

Skogskontot (se SKOGEN 9/2015) är under lupp. Kontot  har gett den som avverkar skog möjlighet att sätta av obeskattade pengar som kan användas för skogsskötsel. Tanken är att skogsägaren ska ha råd att ta hand om sin skog även under år utan inkomster.

Annons
Annons

Men i ett förslag från Skatteförenklingsutredningen – som tillsattes av den förra regeringen – föreslås att skogskontot tas bort.  Det skulle ersättas av en företagsfond som innebär att en mindre del av vinsten än idag får avsättas. Förslaget innebär också tidsbegränsningar för att använda pengarna.

Flera remissinstanser är kritiska och menar att förslaget innehåller brister. Bland annat har LRF påpekat att möjligheterna försämras för den som vill planera sin avverkning. Det riskerar också att leda till minskade skatteintäkter.

Skogsägarföreningen Norrskog påpekar i sin debattartikel  att  skogsägare ibland inte väljer avverkningstillfälle – det kan tvingas fram av en storm eller ett insektsangrepp.

De säger också att skogskontot är en känd företeelse som nyttjas av väldigt många människor och som stimulerar till ett efterfrågat resultat: skogsråvara i dag och välskötta skogar i framtiden. Att ta bort det skulle dessutom slå hårdast mot landets många små skogsägare.

Föreningen Skogen delar uppfattningen att riksdagens partier bör meddela hur de ser på skogskontots framtid.
 

Läs Norrskogs debattinlägg i SvD:

 

 

Opinion
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

  Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.
 • Annons
 • Virkesupplägg, björk

  Ny fond investerar i Baltikum

  FINANS. Det är ont om skogs­fonder, konstaterade SKOGEN i ett temanummer om investeringar förra året. Men tidigare i somras börsnoterades svenskförvaltade Skogsfond Baltikum. 
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons