Debatt: Ge besked om skogskontot!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
- Nu vill vi veta hur riksdagens politiska partier ser på förslaget att ta bort skogskontot, skriver företrädare för Norrskog i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet. Även tidningen SKOGEN har tidigare påpekat riskerna med ett slopat skogskonto.

Skogskontot (se SKOGEN 9/2015) är under lupp. Kontot  har gett den som avverkar skog möjlighet att sätta av obeskattade pengar som kan användas för skogsskötsel. Tanken är att skogsägaren ska ha råd att ta hand om sin skog även under år utan inkomster.

Annons
Annons

Men i ett förslag från Skatteförenklingsutredningen – som tillsattes av den förra regeringen – föreslås att skogskontot tas bort.  Det skulle ersättas av en företagsfond som innebär att en mindre del av vinsten än idag får avsättas. Förslaget innebär också tidsbegränsningar för att använda pengarna.

Flera remissinstanser är kritiska och menar att förslaget innehåller brister. Bland annat har LRF påpekat att möjligheterna försämras för den som vill planera sin avverkning. Det riskerar också att leda till minskade skatteintäkter.

Skogsägarföreningen Norrskog påpekar i sin debattartikel  att  skogsägare ibland inte väljer avverkningstillfälle – det kan tvingas fram av en storm eller ett insektsangrepp.

De säger också att skogskontot är en känd företeelse som nyttjas av väldigt många människor och som stimulerar till ett efterfrågat resultat: skogsråvara i dag och välskötta skogar i framtiden. Att ta bort det skulle dessutom slå hårdast mot landets många små skogsägare.

Föreningen Skogen delar uppfattningen att riksdagens partier bör meddela hur de ser på skogskontots framtid.
 

Läs Norrskogs debattinlägg i SvD:

 

 

Opinion
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Beklagligt att neka skyddsjakt på älg”

  Länsstyrelsen i Västerbotten avslår Sveaskogs ansökan om skyddsavskjutning på älg i Lycksele kommun. ”Vi beklagar deras bristande förståelse för skadesituationen i ungskogen”, kommenterar Sveaskog.
 • Annons
 • Anders Dahlén

  Ladda med förnuft

  Kategorier: teknik, Batteri
  VARNING. Har du tänkt köpa ett batteridrivet redskap? Köp en brandvarnare samtidigt! Batterier på laddning är numera en av de vanligaste brandorsakerna.
 • Södra startar sin biometanolfabrik

  Kategorier: Södra, biometanol
  Södra gör nu första leveransen från sin fabrik, världens enda, för kommersiellt tillverkning av biometanol. Råvaran kommer från skogen.
 • Annons
 • granbarkborrebekämpning

  "Högstubbar ökar inte risken för granbarkborre”

  Kategorier: debatt, Lennart Svensson
  SKOGENdebatt. Nej Björn Särnmark, ett förbud mot högstubbar av gran gör inte att vi kommer tillrätta med barkborreangreppen, skriver Lennart Svensson, Skogsstyrelsen, i en replik.
 • Grangallrat

  Här gallras mot gnaget

  VILTSKADOR. I ett småländsk granbestånd pågår just nu ett experiment. Här gallras bara längs med varannan stickväg för att man ska kunna se om omfattningen av kronhjortens skador påverkas. 
 • Annons