”De två arbetsställningar man har är att stå krokig – och gå krokig”

28 mars 2014 I SKOGEN i mars 1974 citerade vi fällaren i rubriken, men också sortimentshuggare, klämbanksförare och apterare.

”De två arbetsställningar man har är att stå krokig – och gå krokig”

”Sitter hela tiden och tänker på att det måste fram virke”, sade en klämbanksförare. ”Man kvistar och flyttar fram, kvistar och flyttar fram”, sade en logmaförare.

”Skakuret skapar irritation, det är förnedrande”, säger någon. ”Det är som en piska”, säger någon annan.

– Den enskilde skogsarbetarens sjävbestämmande har minskat med den ökade mekaniseringen, skriver artikelns författare Barbro Hall från Skogsarbeten.  Jämfört med tidigare arbetar man nu mindre efter eget omdöme och mer efter givna regler och instruktioner.

Men det finns också positva röster i den här brytnignstiden mellan motorsåg och maskin. ”Man lär sig ständigt nya tekniska saker och hittar på nya knep” säger en processorförare.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb