"De två arbetsställningar man har är att stå krokig - och gå krokig"

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
I SKOGEN i mars 1974 citerade vi fällaren i rubriken, men också sortimentshuggare, klämbanksförare och apterare.

"Sitter hela tiden och tänker på att det måste fram virke", sade en klämbanksförare. "Man kvistar och flyttar fram, kvistar och flyttar fram", sade en logmaförare.

Annons
Annons

"Skakuret skapar irritation, det är förnedrande", säger någon. "Det är som en piska", säger någon annan.

- Den enskilde skogsarbetarens sjävbestämmande har minskat med den ökade mekaniseringen, skriver artikelns författare Barbro Hall från Skogsarbeten.  Jämfört med tidigare arbetar man nu mindre efter eget omdöme och mer efter givna regler och instruktioner.

Men det finns också positva röster i den här brytnignstiden mellan motorsåg och maskin. "Man lär sig ständigt nya tekniska saker och hittar på nya knep" säger en processorförare.

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Annons
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Mikael Lundberg

  ”Välkomna unga till jaktlaget”

  Genom att bli ännu bättre på att ha ett tillåtande och vänligt klimat ska vi locka unga till jaktlaget, berättar Mikael Lundberg i Sista ordet.
 • Annons