De tipsar om röjning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Norra Skog slår ett slag för röjningens fördelar. "När jag är ute längs vägarna ser jag röjningsbehov överallt”, säger Henrik Gillblad som är ansvarig för skogsvård i Norra Skogs fältområde Väst.
Röjning har många fördelar. Inte minst för att det rustar skogen för väder och vind, röjd skog klarar stormar och snö bättre. Dessutom ger väl utförd röjning snabbare större diametertillväxt och bättre virkeskvalitet, uppger Henrik Gillblad i en artikel på Norra Skogs webbplats. Han jobbar bland annat med att ta fram skötselinstruktioner till entreprenörer som har kontrakt med föreningen.
Men behoven av röjning är enorma.
”Uppskattningsvis har de allra flesta fastigheter ett röjbehov, och ju längre vi skjuter på röjningen desto högre blir kostnaden. Gallring och slutavverkning försenas och vi får en sämre kvalitet på skogen”, säger han.
Att det kostar pengar tror han är en anledning till uppskjutna och uteblivna röjningar,
”Man ser på sin skog och tänker att där skulle jag ha röjt för 10-20 år sedan och när man väl röjer så blev det jättedyrt. Så vill man inte röja något mer. Vi på Norra Skog förespråkar att man röjer en del av det som är ´”för sent” och så röjer vi de yngre skogarna i tid istället. Annars hamnar vi på efterkälken hela vägen", säger Henrik Gillblad.
Norra Skog är en av parterna i Säker Skogs gemensamma projekt Mersmak röjning. Där ingår fyra skogsägarföreningar, LRF och Studieförbundet Vuxenskolan. Parterna vill sprida kunskapen om röjningens fördelar för att gynna ekonomiska mål, sociala värden och miljövärden. Mersmak röjning, som startade 2019, finansieras av landsbygdsprogrammet.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Norra Skog höjer massavedspriser

  Kategorier: virkesmarknad
  Norra skog höjer priserna på såväl barr- som lövmassaved med 20 kronor kubikmetern.
 • Annons
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Annons
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Annons