De storinvesterar i plantproduktion

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Svenska Skogsplantor.
Svenska Skogsplantor investerar totalt 100 miljoner kronor i sina plantskolor. En orsak är ett växande behov av mekaniskt skyddade plantor.

Skogsbrukscertifieringarna säger numera nej  till kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge. Detta gör att Svenska Skogsplantor, som ingår i Sveaskog, ökar produktionen av mekaniskt behandlade plantor. Årskapaciteten av just dessa väntas öka med 35 miljoner. Företaget ser dock en generell ökning i efterfrågan på plantor.

Annons
Annons

”Ser vi framåt kommer den att öka ytterligare. I norra Sverige finns en problematik med multiskadad ungskog där älgbetning och svampangrepp påverkar återväxten. I södra Sverige har granbarkborreangreppen redan resulterat i ökade förfrågningar. Därför genomför vi nu ett flertal olika investeringar i våra plantskolor som syftar till att öka effektiviteten samtidigt som det bidrar till en högre produktionskapacitet”, säger Anders Nilsson, tillförordnad affärsområdeschef på Svenska Skogsplantor.

Vid Kilåmons plantskola i Västernorrland utökas odlingsytorna och såddlinjen effektiviseras. Stakhedens plantskola i Dalarna har utrustats med en ny conniflexanläggning för snytbaggeskydd som kommer att kompletteras med en ny packmaskin senare i höst. På Lugnets och Vibytorps plantskolor i Svealand utökas kapaciteten med nya odlingsytor, två nya transplanteringsrobotar för microplantor samt ett nytt växthus. Vid Trekantens plantskola utanför Kalmar utökas odlingsytan samtidigt som produktionslinjen uppdateras. 

 

Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons