De storinvesterar i plantproduktion

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Svenska Skogsplantor.
Svenska Skogsplantor investerar totalt 100 miljoner kronor i sina plantskolor. En orsak är ett växande behov av mekaniskt skyddade plantor.

Skogsbrukscertifieringarna säger numera nej  till kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge. Detta gör att Svenska Skogsplantor, som ingår i Sveaskog, ökar produktionen av mekaniskt behandlade plantor. Årskapaciteten av just dessa väntas öka med 35 miljoner. Företaget ser dock en generell ökning i efterfrågan på plantor.

Annons
Annons

”Ser vi framåt kommer den att öka ytterligare. I norra Sverige finns en problematik med multiskadad ungskog där älgbetning och svampangrepp påverkar återväxten. I södra Sverige har granbarkborreangreppen redan resulterat i ökade förfrågningar. Därför genomför vi nu ett flertal olika investeringar i våra plantskolor som syftar till att öka effektiviteten samtidigt som det bidrar till en högre produktionskapacitet”, säger Anders Nilsson, tillförordnad affärsområdeschef på Svenska Skogsplantor.

Vid Kilåmons plantskola i Västernorrland utökas odlingsytorna och såddlinjen effektiviseras. Stakhedens plantskola i Dalarna har utrustats med en ny conniflexanläggning för snytbaggeskydd som kommer att kompletteras med en ny packmaskin senare i höst. På Lugnets och Vibytorps plantskolor i Svealand utökas kapaciteten med nya odlingsytor, två nya transplanteringsrobotar för microplantor samt ett nytt växthus. Vid Trekantens plantskola utanför Kalmar utökas odlingsytan samtidigt som produktionslinjen uppdateras. 

 

Publicerad:
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons