De spår supercykel för trävaror

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
Trävaror är på väg in i en ny grön supercykel för råvaror, enligt Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi. 
Ett par av de stora investmentbankerna förespår en långsiktig supercykel för råvaror i allmänhet. Men Danske Bank ser snarare en grön supercykel för trävaror i synnerhet. Flera orsaker samverkar: Pandemins massiva kapitalinjektioner världen över ger stora renoverings- och nybyggnadsprogram. Dessutom har träbyggarlandet USA ett stort uppdämt behov av bostäder, uppger man.
Detta sker samtidigt som skiftet från fossilt till förnybart, Skiftet innebär att nya konstruktioner i massivträ tar andelar från betongen. Det gäller inte minst i Sverige där flervåningshus med trästomme står för 20 procent av  bostadsbyggandet.
Sågade trävaror har blivit glödheta, både på världsmarknaden och i Sverige. på. Här märks det genom att prishöjningar sker mitt i vintern då byggandet avstannar. Det  är mycket ovanligt men det sker alltså nu, skriver banken.
 
KINA SER SIG OM
Efterfrågan globalt stärks av att utbudet minskar när världens största trävaruexportör Kanada brottas med insektsangrepp och Ryssland  planerar att kraftigt begränsa sin timmerexport. När virkesflödena minskar från Ryssland kommer Kina att söka nya leverantörer.
I dagsläget är det framför allt sågverk som säljer konstruktionsvirke av gran till USA som erhåller rekordpriser och är de verkliga vinnarna.
Vedråvara tycks bli blir något av en flaskhals för byggindustrin. Detta gör att priserna på trävaror kommer att stiga även långsiktigt. 
För den närmaste tiden är dock Danske Banks råd till skogsägare att satsa på slutavverkning under våren och inte gallra om det inte handlar om de nödvändiga förstagallringarna.  Glappet mellan de svaga massvedspriserna och de starka timmerpriserna gör gallringarna mindre lönsamma.
 

Om supercykler för råvaror: Förekommer vid plötsliga ryck i industrialisering och globalisering. Kännetecknas av begränsningar i råvaruutbudet som driver upp priserna.  Är inte ovanliga. Under de senaste hundra åren har vi haft minst fyra som varat i 20–30 år. Den senaste och mest kända varade från slutet av 1990-talet fram till finanskrisen.Källa: Danske Bank

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Annons
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Annons
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Mer pengar till regionala skogsstrategier

  Landets 21 län får dela på ett extra anslag på 2,5 miljoner kronor för att arbeta med regionala skogsstrategier.
 • Annons