De skyddar mest skog i landet

8 februari 2007

Örebro län har nått längst i landet när det gäller att skydda värdefulla skogsmarker i enlighet med Sveriges miljömål ”Levande skogar”. 67,4 procent av den areal som ska skyddas fram till 2010 är nu skyddad. På andra plats i ligger Västmanlands län som har skyddat 54,3 procent av sitt mål för Levande skogar.

År 2006 inrättades formellt skydd på 2 647 hektar, varav 1 684 hektar produktiv skogsmark i Örebro län. Total kostnad: 89 miljoner kronor. Länsstyrelsen i Örebro län räknar med att hålla hög takt i reservatsbildningarna även under 2007.

Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb