De ska utveckla bensin från skogsspill

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
grot
Spill från skogen som grot - grenar och toppar -ska bli till bensin som kan användas i dagens motorer.
Sekab, Sveaskog och Preem inleder ett samarbete för att ta fram ett drivmedel helt baserat på skogens resurser. Projektet är en viktig del i att nå regeringens mål om ett fossilfritt Sverige, poängterar företagen.

De tre företagen ska tillsammans med ett franskt bioteknikföretag utveckla och utvärdera tillverkning av biobaserade bensinkomponenter. Det handlar om bensin som kan användas i dagens motorer utan någon teknisk förändring.  De gröna bensinkomponenterna är av samma typ som idag används i utombordsmotorer och gräsklippare, som ger extra låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Råvaran vid tillverkningen baseras på rester från skogsindustrin, till exempel sågspån och grot, men även halm är av intresse. Bioråvaran omvandlas till sockerarter, som i sin tur omvandlas till iso-oktan.

Annons
Annons

Biobensinen kommer att ha ett mycket högt oktantal och låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Det utgör en mycket intressant möjlighet, inte minst för samarbetspartnern Preem.

- Det ska bli spännande att delta i projektet som kan ge oss en helt ny teknisk lösning för att tillverka framtidens förnybara bensin. Förnybar bensin och diesel är drivmedel som fungerar såväl i dagens som i morgondagens fordonsflotta. Restprodukter från svenskt skogs- och jordbruk är hållbara råvaror och vi behöver utforska olika tekniker för att omvandla dem till hållbara drivmedel, säger Stefan Nyström, utvecklingsingenjör på Preem.  

- För Sveaskog är arbetet med att utveckla nya användningsområden för skogsråvara prioriterat. Vår bedömning är att skogsråvara kommer att spela en avgörande roll i den gröna omställningen och övergången till ett fossilfritt samhälle. Denna teknik är särskilt intressant för Sveaskog eftersom man kan använda spån eller grot som det finns gott om i våra skogar och hos våra kunder inom sågverksindustrin, säger Ann-Britt Edfast, FoU-chef på Sveaskog.

Samarbetsprojektet finansieras till viss del av Energimyndigheten och kommer att löpa under år 2016/17 och resultaten från studierna och analyserna förväntas presenteras i början av nästa år. 

 

Publicerad:
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons