De ska ta förskolan till  skogen

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Tre stycken förskollärare
Blivande förskollärare till skogs, fr v Enkleda Varfi, Karolina Karlsson och Caroline Ahlman. Foto: Kerstin Ström
UTBILDNING. Det ska böjas i tid. Skogen i skolan lär om skog till blivande förskollärare som i sin tur ska lära barnen.

Tema - Läsarnas önskenummerI slutet av maj bjöd Skogen i Skolan och Skogsstyrelsen ut förskollärarstudenter från Malmö högskola till Torups bokskog utanför Malmö. Studenterna fick besöka stationer med olika aktiviteter. Caroline Ahlman är en positiv deltagare. 
– Det var kul att vara med om detta. Arrangörerna gjorde ett jättebra jobb. Det är bra att man sprider kunskapen och bra med skolskogar. Ämnet är viktigt, många barn får inte komma ut i skogen. Det har svårt att förstå vad som händer i naturens kretslopp.

Annons
Annons


Tillsammans för god skogsvård sedan 1882,  bli medlem i Föreningen Skogen du också!  Klicka här


Fick du lära dig något nytt?
– Jag fick större kunskap om träd, fåglar och kretsloppet. Vi fick även höra intres­santa fakta om olika insektsarter som gran­barkborrar och hur mycket de förstör. 
De fick även lära sig om bruket av skogen.
– Varför man fäller och sår nytt och hur lång tid det tar, hur lång tid hela processen tar från återbeskogning till ny skog. Det fanns även stationer där de pratade om olika trädslag. Vi tittade på trissor och fick lära oss trädets olika delar och hur det växer.
– Det visades även exempel på utepedagogik. Vi placerade planeterna i solsystemet på rätt avstånd från varandra efter en skala för att få en uppfattning om hur långt det är emellan dem. 

Kommer du att använda utepedagogik i din undervisning?
– Absolut! För att barnen ska få in kunskapen på bästa sätt är det bra att sätta in den i ett begripligt sammanhang. När man berättar något de inte upplevt innan är det inte lätt att för dem att förstå sammanhanget. De tar in informationen, men förstår inte vad du menar och hur det egentligen är. Visuella hjälpmedel och saker de kan göra praktiskt är uppskattat och väldigt bra för lärandet. 

Vad var roligast?
– Det praktiska är alltid roligast. Vi fick leka olika lekar och träna motoriken.  Gå på led efter varandra och hålla på varandras axlar, där bara den som gick först fick titta. Sedan fick vi gå efter en lina och blunda. Det var en upplevelse att gå runt i skogen utan att titta. Dina övriga sinnen reagerar annorlunda när ett tas bort.
Det låter som att det var roligt?
– Ja, förutom alla myggbett! Jag fick 25 stycken, min väninna fick över 40.

SKOGEN 6-7/2016

 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • Ny digital skogsbruksplan lanseras

  Virkesbörsen har utvecklat digitala skogsbruksplaner som uppdateras automatiskt.
 • Annons
 • ”Bjud in till produktionsskogen”

  LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
 • Rejält lönsamhetsfall för sågverken

  Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
 • Annons
 • Forskare utvinner el ur trä

  Kategorier: träforskning, KTH
  Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä. Effekten är anmärkningsvärd, anser de.
 • Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

  SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.
 • Annons