De röjer vägen till nytt jobb

10 januari 2017 Skog kan erbjuda förhållandevis enkla sysslor som kan öppna vägar in på arbetsmarknaden. Och det finns alltid jobb som måste göras. SKOGEN har träffat långtidsarbetslösa och nyanlända som hoppas på en ny framtid.

Manal Alkayali och Sabah Alkhdara är två av sextio nyanlända som deltar i Skogs­styrelsens projekt Natur och landskapsvård i Skåne. När SKOGEN träffar dem arbetar de med att röja ängsmark i Billebjers naturreservat utanför Lund på uppdrag av ­länsstyrelsen.
I Syrien var Sabah Alkhdara sjuk­sköterska. Manal Alkayali var hemma med sina barn. Nu går de en arbetspraktisk utbildning som ordnas av Hyllie park folkhögskola i samarbete med Skogsstyrelsen.

Sabah Alkhdara och Manal Alkayali Snart ska Sabah Alkhdara och Manal Alkayali lära sig använda röjsåg, sedan blir det motorsåg.

De jobbar halvtid och pluggar svenska för invandrare (SFI) med inriktning på skog och gröna verksamheter resten av tiden. SFI-läraren kommer ofta ut till arbetsplatsen här i skogen och arbetsledaren från Skogsstyrelsen kommer till lektionerna. Genom att SFI integreras med det praktiska arbetet lär de sig mer. Utbildningen ska ge dem både språk, arbetslivserfarenhet och meriter.

Manal Alkayali och Sabah Alkhdara har redan blivit duktiga på svenska. De har en app som översätter från arabiska om det blir för svårt. Ofta finns ett språkstöd, en tolk, med, men i dag får vi klara oss utan. 
Båda två tycker att det är vackert här. Sabah Alkhdara drar in luft och gestikulerar, Manal Alkayali knappar snabbt på appen. 
– Andas! Man kan andas! Det är bra luft här, säger Sabah. 

När SKOGEN träffar dem har de jobbat här i tre månader. Om fjorton dagar ska de gå en röjsågskurs och längre fram en motorsågsutbildning för att försöka ta motorsågskörkort.
De säger att de gillar jobbet. Förutom att det bryter sysslolösheten och ger dem något annat att tänka på än hur framtiden ska bli så uppskattar de naturen. De tycker det är fint med träden och blommorna. 

– I Syrien är det mycket skog, berg och blommor. Det finns skogsindustri, men den är väldigt mansdominerad, säger Sabah. 
Det är den ju även i Sverige – även om båda ser förvånade ut när SKOGEN berättar det – och de två damerna i reflexväst, keps och hijab har synts i fler medier än ­SKOGEN. Muslimska kvinnor i den mansdominerade svenska skogen!
Vi frågar vad det finns för träd i Syrien. Säkert är att det finns enar, men även andra barrträd. Mycket gran och ek. Sabah Alkhdara säger att det är grönt i Syrien. Det finns tydligen även äppleträd.
– Gott! Vi har många äppelträd i Syrien, säger Manal Alkayali och klappar stammen på en vildapel. 

SKOGEN 12/2016

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb