De planterade 50 miljoner träd på ett dygn

17 februari 2017 800 000 frivilliga planterade 50 miljoner träd – på ett dygn. Massplanteringen skedde i delstaten Uttar Pradesh i norra Indien. Syftet är att bekämpa klimatförändringar och få en plats i Guinness rekordbok.

De planterade 50 miljoner träd på ett dygn

Uttar Pradesh är sedan i måndags världsrekordhållare i att plantera flest träd på ett dygn. Det tidigare rekordet sattes 2013 i Pakistan med ”bara” 847 275 plantor.

Enligt AP var uppslutningen i Uttar Pradesh stor och såväl studenter, hemmafruar som politiker och tjänstemän fanns bland de frivilliga. Bland dem rörde sig även anonyma kontrollanter från Guinness rekordbok.

Plantering gjordes på förutbestämda platser längs exempelvis vägar och järnvägar.

Tanken är att väcka medvetenhet om skogens betydelse, både för en bättre miljö lokalt och för att minska klimatförändringarna.

De 50 miljoner plantorna distribuerades av delstatsregimen. Efter att  de nu satts i marken ska de övervakas genom flygfotografering. Man räknar dock med att ungefär 40 procent av plantorna kommer att dö på grund av skadeinsekter och uttorkning

Bakgrunden till massplanteringen är att den indiska regeringen uppmuntrar landets samtliga 29 delstater att bekämpa klimatförändringarna genom att plantera skog. De hävdar också att trots problem med brännvedsuttag, betesmarker och nybyggnation på skogsmarker så ökar de beskogade områdena, totalt sett, i landet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb