De ökar exporten av energiprodukter i trä

22 mars 2016 Södras produktion av bioenergi växer och allt fler avtal sluts. Nu ökar även exporten av energiprodukter. Det är framförallt på den danska marknaden det finns en stor efterfrågan, men intresse börjar vakna på fler marknader.

De ökar exporten av energiprodukter i trä

Södras marknad för energiprodukterna är i första hand Sverige, men exportmarknaden växer, skriver Södra i ett pressmeddelande.

Förutom den danska marknaden finns också ett stort intresse i Norge, och i England används stora volymer för att ersätta kol. I  Danmark används Södras energiprodukter både av enskilda konsumenter och större värmeverk. Leveranserna består framförallt av pellets och briketter, men även av spån. Pellets och briketter har en högre täthet än sågspån och är alltså mer energieffektiva. När dessutom större volymer kan fraktas med färre transporter, blir effekten dubbel.

– Vi har inte sett slutet av det här än. Bioenergi är en framtidsfråga. Råvaran från våra medlemmars gårdar kommer från ett ansvarsfullt och certifierat skogsbruk, och vi tar vara på alla delar av trädet, säger Gustav Tibblin, direktör Affärsutveckling Södra.

Ett exempel på nya energiprodukter är de briketter, så kallade ”värmeloggs”, som görs på sågverket i Kinda. Det är symmetriska klavar för eldning i kamin som tillverkas av spånet från det sista steget i sågverksprocessen, efter att timret torkats och hyvlats. Produkten har alltså uppstått ur ett biflöde, och efterfrågan ökar.

– Vi har på två år gått från en årsproduktion på ett hundratal pallar till 1500 pallar, säger Patrik Wass, sågverkschef i Kinda.

Energiproduktionen har en naturlig plats i Södras verksamhet, menar Gustav Tibblin. Södra producerar både energi, el och bränsle som del av alla processer, både i skogen, på bruken och i sågverken.

– Den småländska kulturen sitter djupt i våra rötter; låt inget gå till spillo. Samtidigt står samhället inför ett växelspår; vi måste flytta oss från fossil energi till bioenergi. Och där både kan och vill vi vara med och bidra. Vi odlar ju energi,säger Gustav Tibblin.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb