De inför fasta priser på grantimmer

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SCA har infört fasta priser på grantimmer. För att underlätta för skogsägaren att bedöma vårdet på en avverkningspost ersätter SCA priser för toppmätt sågtimmer med priser för volymen timmer i fast mått under bark.

- Priser med olika måttenheter för olika sortiment gör det svårt för en skogsägare att bedöma värdet av en virkespost och att jämföra erbjudanden från olika köpare, skriver SCA i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

För att öka tydligheten och för att underlätta för skogsägaren inför nu SCA fasta priser på grantimmer. Grantimmer får i fortsättningen ett pris per kubikmeter fast mått under bark, oavsett form, längd och bedömd kvalitet.

– Från den 1 januari 2016 inför vi fasta grantimmerpriser inom hela vårt verksamhetsområde. Timmerpriserna ligger på en oförändrad nivå men blir nu lättare att förstå och bedöma, säger Jörgen Bendz, virkeschef på SCA Skog. Inmätningsreglerna för grantimmer är inte förändrade, det vill säga att grantimmerstockar måste uppfylla kriterierna för sågtimmer.

Även för massaved inför SCA tydligare prislistor. De tidigare församlingspriser för massaved, som förekommit i stora delar av norra Sverige, ersätts med ett enhetligt transportavdrag i samtliga prislistor. Transportavdraget beräknas från avverkningstrakten till närmsta förbrukande massavedsindustri. Avdraget görs med 25 öre/m3fub och km med ett tak på 50 kr, det vill säga efter 200 km.

Från och med den 1 januari 2016 sänker SCA priset på björkmassaved och andra lövmassavedsortiment. Det nya priset på björkmassaved blir 275kr/m3fub.

Övriga massavedspriser är oförändrade.

 

Publicerad:
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons