De har fått nog av viltskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto; Mats Bildström, SKOGEN-bild.
I veckan hade Villstad LRF Smålandsstenar sitt årsmöte. De omfattande viltskadorna på skog och jordbruksmark överskuggade det mesta. Nu uppmanar de till åtgärder i ett öppet brev.

–Huvuddelen av kvällen diskuterades hur problemen med viltskador ska lösas kring älgbetning på tall och lövskog, vildsvinens katastrofala explosion på åker och betesmarker samt hoten från en växande kronhjortstam som barkar granstammar i gallringsskogen, berättar skogsbrukare Mats Helge som deltog på mötet.

Annons
Annons

Ett enhälligt möte antog ett uttalande som de vill sprida till alla som har eller brukar skog samt myndigheter, intresseorganisationer och beslutsfattare. 

Villstad LRF tar stöd av nya rapporten” Skogsskötsel med nya möjligheter” där Skogsstyrelsen och skogsnäringen (med stöd av Naturskyddsföreningen i vissa frågor) har enats kring målen för hur tillväxten i skogen ska kunna öka. Det handlar både om att öka fodermängden i sin egen skog och att reducera älgstammen. Det är de målen som alla har att jobba efter, anser föreningen. 

De citerar även rapportens avsnitt om att skogen gör stor klimat- och miljönytta, samtidigt som skogsbrukare måste hantera kostnader för älgbetesskador på totalt 16-22 miljarder kronor per år.

”Dessutom: Vildsvinseländet accelererar på åker och betesmarker, där bönderna inte kan vara bönder utan får återställa markskadorna ständigt”, skriver Villstad LRF i sitt öppna brev till där de också specificerar önskvärda åtgärder:

”Berörda måste leva upp till att älgbeståndet anpassas så att skadorna kraftigt reduceras. Dov- och kronhjort måste kunna skyddsjagas i växande gröda och skog. Det krävs även utökad jakt och skyddsjakt på vildsvin så att skador på åker och betesmark minimeras”, skriver Villstad LRF.

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Nationella nyckelbiotopsinventeringen upphör

  I riksdagens budgetunderlag saknas pengar till en landsomfattande nyckelbiotopsinventering vilket gör att den nu upphör, meddelar Skogsstyrelsen. Även anslaget som ska ersätta skogsägare vid skydd av skog minskas kraftigt.
 • Annons
 • Ny mässa har fokus på skogsmaskiner

  Nu lanserar Maskinleverantörerna en mässa med fokus på maskiner och utrustning för storskaligt skogsbruk.
 • ”Träbyggande snabbar upp klimatkampen”

  DEBATT  Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som byggnadsmaterial– naturens klimatsmarta svar på betong, skriver Mikael Eliasson, Svenskt Trä.
 • Annons
 • Lär känna en grangeneral 

  Grangeneral, huggnings- eller PR-ansvarig.  Bakom titlarna finns jägmästarstudenter som enligt traditionen säljer julgranar i Stockholm. Här kan du lära känna dem.
 • Många fåglar i produktionsskogen

  En ny undersökning visar att vissa fågelarter som förknippas med äldre skog och höga naturvärden är vanliga i produktionsskogar.
 • Annons