De har fått nog av viltskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto; Mats Bildström, SKOGEN-bild.
I veckan hade Villstad LRF Smålandsstenar sitt årsmöte. De omfattande viltskadorna på skog och jordbruksmark överskuggade det mesta. Nu uppmanar de till åtgärder i ett öppet brev.

–Huvuddelen av kvällen diskuterades hur problemen med viltskador ska lösas kring älgbetning på tall och lövskog, vildsvinens katastrofala explosion på åker och betesmarker samt hoten från en växande kronhjortstam som barkar granstammar i gallringsskogen, berättar skogsbrukare Mats Helge som deltog på mötet.

Annons
Annons

Ett enhälligt möte antog ett uttalande som de vill sprida till alla som har eller brukar skog samt myndigheter, intresseorganisationer och beslutsfattare. 

Villstad LRF tar stöd av nya rapporten” Skogsskötsel med nya möjligheter” där Skogsstyrelsen och skogsnäringen (med stöd av Naturskyddsföreningen i vissa frågor) har enats kring målen för hur tillväxten i skogen ska kunna öka. Det handlar både om att öka fodermängden i sin egen skog och att reducera älgstammen. Det är de målen som alla har att jobba efter, anser föreningen. 

De citerar även rapportens avsnitt om att skogen gör stor klimat- och miljönytta, samtidigt som skogsbrukare måste hantera kostnader för älgbetesskador på totalt 16-22 miljarder kronor per år.

”Dessutom: Vildsvinseländet accelererar på åker och betesmarker, där bönderna inte kan vara bönder utan får återställa markskadorna ständigt”, skriver Villstad LRF i sitt öppna brev till där de också specificerar önskvärda åtgärder:

”Berörda måste leva upp till att älgbeståndet anpassas så att skadorna kraftigt reduceras. Dov- och kronhjort måste kunna skyddsjagas i växande gröda och skog. Det krävs även utökad jakt och skyddsjakt på vildsvin så att skador på åker och betesmark minimeras”, skriver Villstad LRF.

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Skogssektorn vill utveckla skonsam maskin

  Skogssektorn går samman för att utveckla en skogsmaskin som ger mindre markpåverkan och kan köras större delar av året.
 • Annons
 • Gödslad gran växer dubbelt så snabbt

  Genom att gödsla ung granskog kan tillväxten fördubblas. Det gäller, lite förvånande, även landets norra delar, visar ny forskning.
 • Inger Sandström

  Inger vet hur kultur ska vårdas

  SILVERKVIST. Inger Sandström har sitt främsta fritidsintresse som yrke. Hon är arkeolog som bland annat ger råd om kulturlämningar i skogslandskapet.
 • Annons
 • 11 000 skador efter Alfrida

  Stormen Alfrida den 2 januari  orsakade 11 000 skador i Sverige. Cirka 266 miljoner kronor kommer att betalas ut av försäkringsbolagen, enligt statistik från Svensk Försäkring.
 • Rådig timmerbilsförare räddade tvååring

  När timmerbilen inte gick att stanna styrde han över den tvååriga flickan som klarade sig utan skador. Nu prisas föraren för sin insats.
 • Annons