De har fått nog av viltskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto; Mats Bildström, SKOGEN-bild.
I veckan hade Villstad LRF Smålandsstenar sitt årsmöte. De omfattande viltskadorna på skog och jordbruksmark överskuggade det mesta. Nu uppmanar de till åtgärder i ett öppet brev.

–Huvuddelen av kvällen diskuterades hur problemen med viltskador ska lösas kring älgbetning på tall och lövskog, vildsvinens katastrofala explosion på åker och betesmarker samt hoten från en växande kronhjortstam som barkar granstammar i gallringsskogen, berättar skogsbrukare Mats Helge som deltog på mötet.

Annons
Annons

Ett enhälligt möte antog ett uttalande som de vill sprida till alla som har eller brukar skog samt myndigheter, intresseorganisationer och beslutsfattare. 

Villstad LRF tar stöd av nya rapporten” Skogsskötsel med nya möjligheter” där Skogsstyrelsen och skogsnäringen (med stöd av Naturskyddsföreningen i vissa frågor) har enats kring målen för hur tillväxten i skogen ska kunna öka. Det handlar både om att öka fodermängden i sin egen skog och att reducera älgstammen. Det är de målen som alla har att jobba efter, anser föreningen. 

De citerar även rapportens avsnitt om att skogen gör stor klimat- och miljönytta, samtidigt som skogsbrukare måste hantera kostnader för älgbetesskador på totalt 16-22 miljarder kronor per år.

”Dessutom: Vildsvinseländet accelererar på åker och betesmarker, där bönderna inte kan vara bönder utan får återställa markskadorna ständigt”, skriver Villstad LRF i sitt öppna brev till där de också specificerar önskvärda åtgärder:

”Berörda måste leva upp till att älgbeståndet anpassas så att skadorna kraftigt reduceras. Dov- och kronhjort måste kunna skyddsjagas i växande gröda och skog. Det krävs även utökad jakt och skyddsjakt på vildsvin så att skador på åker och betesmark minimeras”, skriver Villstad LRF.

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Värmekarta

  Naturvård med ekonomitänk

  FORSKNING. Om man kan skydda skog som är dyr att avverka kan man gynna både ekonomiska och biologiska värden och även undvika konflikter. Forskare vill utveckla en metod att identifiera lämpliga områden.
 • Annons
 • Timmerbil vid mätstation

  Nu kan mer rötved bli massaved

  SYSTEMBYTE. Massavedens nya kvalitetsklasser kan göra dagens energived till massaved. I alla fall i högkonjunktur. På sikt kan det höja virkespriserna.
 • Ulf Rydja

  Klimatguide ger framtidsfrågor en skjuts

  Hur ska man tänka om klimatet och den egna skogen? En tankeväckande möjlighet att få några svar finns med Skogsstyrelsens klimatguide på nätet. SKOGEN testar.
 • Annons
 • Hjälp forskare att rädda asken

  ”Hjälp oss att rädda den utrotningshotade asken”. Nu ber forskare om allmänhetens hjälp att hitta friska träd som behövs för att få fram en ny, frisk askpopulation.
 • Ökad försäljning av limträ

  Limträ tar andelar i byggbranschen trots minskat bostadsbyggande.
 • Annons