Tyskland.

De gröna vill stoppa ökad avverkning

30 mars 2007 De tyska skogarna har virkesförråd som svämmar över alla breddar. Splittrat ägande anses låsa in stora virkesmängder. Men den god efterfrågan på virke och biobränsle gör att partiet Bündnins 90/De Gröna vill tygla avverkningarna.

De gröna vill stoppa ökad avverkning

Den federala skogsvårdslagen bör skärpas, ”framförallt för att hindra en överexploatering av skogarna om efterfrågan på uthålligt producerad råvara stiger massivt”. Det skriver partiet i en skogspolitisk enkät som publiceras i januarinumret av tyska skogsvårdsföreningens tidning Pro Wald.

Den tyska regeringskoalitionen är däremot inte särskilt på hugget när det gäller skogspolitiken. I 226 sidor överenskommelse mellan regeringens koalitionspartier får skogen i Europas virkesrikaste land bara sex rader, inklämda bredvid detta kontinentala lands fiskeripolitik. Skogspolitiken ska förbli federal, staten ska köpa certifierat virke, träprogrammet ska genomföras slår koalitionspartierna CDU/CSU och SPD fast.

Socialdemokraterna SPD vill göra en tydlig avgränsning mellan de tre skogstyperna ”agroforst”, virkesplantager och ”riktig” skog.

Bündnis 90/De gröna betonar förutom avverkningbegränsningen också vikten av att gå från trädslagsrena ”monokulturer” till blandskogar med inhemska trädslag. Partiet vill se mer död ved och göra lagkraven om hänsyn mer konkreta och något mer omfattande.

”De fria demokraterna” FDP understryker att man vill behålla allemansrätten, ersätta skogsägare för ökande intrång och inte tillåta att skogsägarna drabbas av mer byråkrati. Skogsägareföreningarna måste stärkas och statsskogen komma bort från statliga bidrag.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb