De frivilliga avsättningarna måste öka

8 mars 2007 Trots stora frivilliga avsättningar når skogsbruket ännu inte upp till målet för Levande skogar, menar Skogsstyrelsen. Målsättningen är att 730 000 hektar skyddsvärd skog ska vara frivilligt avsatt år 2010.

De frivilliga avsättningarna måste öka

− För att vi ska nå målet så måste mängden skyddsvärd skog som avsätts öka. Inom stora delar av skogsbruket pågår ett arbete att omprioritera avsättningarna mot skyddsvärd skog, och det är bra, men om det räcker för att nå målet vet vi ännu inte, säger Göran Enander, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Enligt undersökningen har var tredje skogsägare inom småskogsbruket frivilligt avsatt skog. Totalt cirka 183 000 hektar produktiv skogsmark. Men bara 70 procent eller 128 000 hektar anses vara skyddsvärda skogar.

— Min bedömning när du säger detta är att det är orimligt låga nivåer, säger Sven Lundell på LRF Skogsägarna. Det verkar som det faller bort arealer när man räknar. Den här frågan måste synas närmare.

Skogsstyrelsen räknar bara avsättningar större än 0,5 hektar och som finns dokumenterade i en plan.

Skogsstyrelsen saknar ännu överblick hur stor andel av skogsbolagens och de mellanstora skogsägarnas avsättningar som utgörs av skyddsvärd skog.

Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb