De får skogspris och guldkvistar

25 mars Idag tillkännages mottagarna av Greve Carl Bernadottes skogspris och utmärkelsen Guldkvisten.

De får skogspris och guldkvistar
Lars Klingström får Greve Carl Bernadottes skogspris för att ha höjt intresset för Sveriges skogshistoriska arv. Foto: Jens Fältskog.

Det är Föreningen Skogen som berättar att Lars Klingström, Ödeshög, får Greve Carl Bernadottes skogspris.

Föreningen delar även ut utmärkelsen Guldkvisten som går till Karin Perers, Avesta och Santhe Dahl, Växjö samt Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor och icke-binära i Skogsbranschen (Nyks).

Utmärkelserna, som ges för insatser i den svenska skogssektorn, delas ut på Framtidsmötet som hålls av Skogsindustrierna i Stockholm den 24 april.

– Även i år har vi lyckats med det som vi på Föreningen Skogen värderar högt: att uppmärksamma människor som jobbar inkluderande i skogssektorn.  Bland våra pristagare finns de som på ett enastående sätt växlat upp jämställdhetsarbetet i branschen, folkbildat om vår viktiga skogshistoria samt skapat engagemang och framgång inom sina egna organisationer eller företag, säger Johan Larsson, generalsekreterare för Föreningen Skogen, i  ett pressmeddelande och fortsätter:

– Våra pristagare har, på olika sätt, bidragit till att visa att skogsnäringen är en bransch som värnar både människorna i den och sin omvärld. De har också visat att detta kan göras tillsammans med affärsmässigt goda resultat. Vi är övertygade om att det är förmågan att väcka intresse och motivation som varit framgångsfaktorn.

Ur motiveringarna:

Lars Klingström, redaktör, Skogshistoriska Sällskapet: har bidragit till att höja intresset för Sveriges skogshistoriska arv, såväl inom som utanför de skogliga rågångarna. Genom att förstå historien kan vi bättre navigera i samtiden och möta framtiden, och det senaste decenniet har Lars i sina uppdrag inom Skogshistoriska sällskapet gjort betydelsefulla insatser inom området. Med bakgrund i praktiskt skogsbruk, utpräglad kommunikativ förmåga och omfattande ämneskunskap har han både hjälpt till att öka intresset och spridit kunskap om skogshistoria.

Läs mer om Lars Klingström här.

Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor och icke-binära i Skogsbranschen (Nyks): tilldelas Guldkvisten för att med stort mod, intelligens och humor lyckats förmå aktörerna inom skogssektorn att rannsaka sig själva och växla upp jämställdhetsarbetet. De belyser rådande normer inom sektorn och jobbar lösningsorienterat och i samverkan med branschen för att öka jämställdhet och jämlikhet. Nyks är i dag en nyckelaktör i sektorns jämställdhetsarbete via bland annat Skogssektorns jämställdhetsråd och det nationella skogsprogrammet.

Foto: Karin Lepikko.

Karin Perers, styrelseordförande, Mellanskog: får Guldkvisten för att starkt bidragit till Mellanskogs positiva ekonomiska utveckling och dessutom med karisma, kunskap och stor pondus blivit en röst i debatten för fler skogsägare än bara de egna medlemmarna. Med sin förmåga att förmedla visionärt tänkande i kombination med modernt företagstänk har hon brutit barriärer och fått med sig både medlemmar och anställda. Med egen släktskog sedan generationer och djupa rötter i kulturell och konstnärlig miljö har hon lyckats föra in nya, viktiga dimensioner i det skogliga ledarskapet.

Foto: Martina Warenfeldt.

Santhe Dahl, styrelseordförande, Vida: får Guldkvisten för sina insatser som stark och mångsidig företagsledare för Vida som han har vidareutvecklat från ett lokalt sågverk till en global aktör, alltid med lokal förankring och rötterna i den småländska skogen. Santhe är en stark, driven och omtyckt ledare som förstår vikten av att skapa vi-anda och därigenom stark samhörighet inom företaget. Han är väl respekterad av både medarbetare och branschkollegor för sin stora kunskap och sin hängivenhet i företagandets villkor i ett samhällsperspektiv. En väl fungerande virkesmarknad är viktigt för skogsägaren i Sverige och där har Santhe Dahl bidragit starkt.

Om Föreningen Skogen: en ideell och obunden förening för människor som förenas av viljan att utveckla skogens alla värden. Många av de 7 000 medlemmarna är skogsägare eller arbetar på andra sätt med skogsbruk eller skogens produkter. Varje år uppmärksammar föreningen personer som gjort värdefulla insatser för skogarna och skogssektorn.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb