De avstyrker hela skogsutredningen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Mellanskog avstyrker skogsutredningen i sin helhet. ”Vi förväntade oss en äganderättsutredning men fick raka motsatsen. Sida upp och sida ner fokuserar på att ta skog ur bruk,” kommenterar ordförande Karin Perers.

Mellanskog anser att förslagen sammantaget skulle göra skogsägarens vardag svårare och mer osäker, äganderätten skulle försvagas och tillgången till den gröna skogsråvaran äventyras.

Annons
Annons

Deras hårda kritik gäller inte minst förslaget om att drygt 700 000 hektar fjällnära skog pekas ut för formella avsättningar - i ett första skede.

”I ett andra skede beskrivs ”konfliktytor” kopplade till biologisk mångfald som motsvarar tre miljoner hektar, eller nästan 13 procent av Sveriges totala produktiva skogsmark”, skriver skogsägarföreningen.

Utredningen riskerar att få enorma konsekvenser i Mellanskogsland, hävdar man. Som exempel nämns Härjedalens kommun där 16 procent av den produktiva skogsmarken, idag utan formellt skydd, föreslås tas ur bruk. 37 procent av avsättningarna ska tas från enskilda skogsägares mark, påpekar föreningen.

Mellanskog anser också att det så kallade kunskapskravet är problematiskt ur skogsägarperspektiv. Fokus flyttas från miljöer och strukturer som gynnar biologisk mångfald till fokus på enskilda arter, menar de. Skiftet skulle sannolikt få stora konsekvenser för enskilda skogsägares brukande. Exakt hur det skulle påverka anser dock föreningen vara omöjligt att bedöma. Detta eftersom utredningen upprepar att hur ett sådant krav i praktiken kommer att se ut ska avgöras av rättspraxis. Det går helt enkelt inte att förutse i dagsläget och besluten skulle återigen flytta från politik till domstolar, skriver Mellanskog.

Här kan du läsa Mellanskogs remissvar

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons