"Datafiler i vilda västern"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SISTA ORDET. "Det råder vilda västern där­ute. Vi, skogsbruket, måste lära oss att hantera den här informationen affärsmässigt." Det menar Anna Furness, vd på Skogsentreprenörerna som får, under SKOGENs vinjett, Sista ordet.

När man sitter och manövrerar sin skogsmaskin med skogen omkring sig är kanske inte datafilers värde det man tänker på. Visst, skördatorn finns där som ett naturligt hjälpmedel, men det är lätt att glömma vilken tillgång man egentligen skapar. Nämligen en väldig massa information - och den har ett ekonomiskt värde.

Annons
Annons

Anna FurnessAnna Furness,
vd, Skogsentreprenörerna
– Det råder vilda västern därute. Vi, skogsbruket, måste lära oss att hantera den här informationen affärsmässigt som det anstår en modern bransch, säger Anna Furness som är vd för branschorganisationen Skogsentrepre­nörerna.
– Man kan säga att i datorn finns inkråmet i hela virkesaffären. Logistiken flyter på tack vare den. 
I dag skickas filerna runt i Skogssverige utan tanke på sådant som äganderätt och affärsmässigt värde. 
Vi anser att det är hög tid att hantera den här in­formationen mer korrekt, både när det gäller ­personuppgiftshantering, företagsintegritet och affärs­logistik, tillägger hon.

I datafilerna kan finnas uppgifter som ger en bild av traktens beskaffenhet, maskinens körning, virkeskvaliteter och sortiment samt – inte minst – förarens produktivitet.
– För oss skogsentreprenörer är det självklart att vi som producerar datainformationen äger den. ­Därmed inte sagt att andra, som exempelvis mark­ägare eller SDC, inte skulle få nyttja delar av den. Men vi behöver avtal som reglerar nyttjandet, säger hon.

Än så länge finns inga sådana avtal.
– Tillsammans med vassa jurister utreder vi nu hur vi avtalar rätt, både för att följa personuppgifts­lagen och för att få till seriösa affärsmodeller.
Skogsentreprenörerna samarbetar om detta även på en nordisk nivå.
– I Finland har skogsbruket kommit lite längre än här och deras första rekommendationer är att maskera i datafilerna var trakten är och vem som utfört körningen. Det är tills vidare ett bra råd, tycker vi.

[Berättat för Karin Lepikko]

SKOGEN 11/2017

Merläsning: Mer data, mer möjligheter

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Finsk skog lagrar mindre kol

  Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
 • Annons
 • Lagändring om fjällnära skog

  Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.
 • ”Så kan nya artskyddsförordningen möta acceptans”

  SKOGENdebatt. Brister i skogslagstiftningen gör att den inte accepteras och rent av kringgås. Upprepa inte samma misstag nu när den nya artskyddsförordningen görs om, uppmanas beslutsfattare av skogsägare Wilhelm Dyrssen.
 • Annons
 • Majoritet av partier vill ha aktivt skogsbruk

  Majoriteten av riksdagspartierna vill se ett aktivt skogsbruk. Det visar en enkät gjord av Skogsindustrierna.
 • Kantzoner skapade vid gallring granskas

  Hur man redan vid gallring kan skapa kantzoner, och hur den strandnära skogen utvecklas bäst, undersöks av forskare i flera fältförsök.
 • Annons