"Datafiler i vilda västern"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SISTA ORDET. "Det råder vilda västern där­ute. Vi, skogsbruket, måste lära oss att hantera den här informationen affärsmässigt." Det menar Anna Furness, vd på Skogsentreprenörerna som får, under SKOGENs vinjett, Sista ordet.

När man sitter och manövrerar sin skogsmaskin med skogen omkring sig är kanske inte datafilers värde det man tänker på. Visst, skördatorn finns där som ett naturligt hjälpmedel, men det är lätt att glömma vilken tillgång man egentligen skapar. Nämligen en väldig massa information - och den har ett ekonomiskt värde.

Annons
Annons

Anna FurnessAnna Furness,
vd, Skogsentreprenörerna
– Det råder vilda västern därute. Vi, skogsbruket, måste lära oss att hantera den här informationen affärsmässigt som det anstår en modern bransch, säger Anna Furness som är vd för branschorganisationen Skogsentrepre­nörerna.
– Man kan säga att i datorn finns inkråmet i hela virkesaffären. Logistiken flyter på tack vare den. 
I dag skickas filerna runt i Skogssverige utan tanke på sådant som äganderätt och affärsmässigt värde. 
Vi anser att det är hög tid att hantera den här in­formationen mer korrekt, både när det gäller ­personuppgiftshantering, företagsintegritet och affärs­logistik, tillägger hon.

I datafilerna kan finnas uppgifter som ger en bild av traktens beskaffenhet, maskinens körning, virkeskvaliteter och sortiment samt – inte minst – förarens produktivitet.
– För oss skogsentreprenörer är det självklart att vi som producerar datainformationen äger den. ­Därmed inte sagt att andra, som exempelvis mark­ägare eller SDC, inte skulle få nyttja delar av den. Men vi behöver avtal som reglerar nyttjandet, säger hon.

Än så länge finns inga sådana avtal.
– Tillsammans med vassa jurister utreder vi nu hur vi avtalar rätt, både för att följa personuppgifts­lagen och för att få till seriösa affärsmodeller.
Skogsentreprenörerna samarbetar om detta även på en nordisk nivå.
– I Finland har skogsbruket kommit lite längre än här och deras första rekommendationer är att maskera i datafilerna var trakten är och vem som utfört körningen. Det är tills vidare ett bra råd, tycker vi.

[Berättat för Karin Lepikko]

SKOGEN 11/2017

Merläsning: Mer data, mer möjligheter

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • "Smart skifte från fossilt till förnybart minskar utsläppen"

  DEBATT. Nej Magnus Nilsson, vattensängsmetaforen för EU:s utsläppshandel stämmer inte. Om utsläppen sjunker i en del av EU så stiger de inte i en annan del, skriver representanter för bland annat akademi och klimatinnovation i en replik.
 • Annons
 • En andra barkborrevåg sveper fram

  Kategorier: granbarkborren
  Istället för att övervintra angriper barkborrarna träd. En andra våg av angrepp sveper över södra och mellersta Sverige, enligt Skogsstyrelsen.
 • Virkesstudion kör igång

  Virkesstudion är tillbaks efter sommarpausen. I avsnitt 15 diskuteras det avvaktande läget på virkesmarknaden.
 • Annons
 • "Skifte från fossilt till förnybart minskar inte utsläppen"

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT. Rätt skött kan skogen leverera råvaror utan att det spär på växthuseffekten. Men när skogsnäringen hävdar att ett ökat virkesuttag skulle dämpa växthuseffekten, då är man ute på hal is, skriver Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker.
 • Ökat intresse för avverkning i juli

  Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på nio år. En orsak kan vara skadeangreppen av granbarkborre.
 • Annons