”Därför stoppar vi samverkan med Skogsstyrelsen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Skogsstyrelsens beslut om att pausa inventeringen av nyckelbiotoper har fått Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF att kliva ur samverkansgruppen kring nyckelbiotoper. ”Vi vill ha en försäkran om att inte skyddsvärda skogar avverkas under pausen” skriver de i Altinget.
Grundpremissen är enkel, skriver Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen och Peter Westman, Naturvårdschef Världsnaturfonden WWF.
 
- Sverige har många områden med särskilt skyddsvärd, känslig skog och natur – så kallade nyckelbiotoper – som spelar en avgörande roll både som livsmiljö för hundratals rödlistade arter och som ett slags nav för ekosystemet i den svenska skogen. Problemet är att vi inte vet var många av dessa områden finns, och i vilken omfattning. Därmed blottas några av våra viktigaste skogsområden för avverkning, där markägare ibland ovetande brukar skogen i områden som borde skyddas. För att spåra dessa nyckelbiotoper har inventering varit en mycket viktig stomme i naturvårdsarbetet, inte minst i nordvästra Sverige där kunskapen är som sämst, skriver de.
 
Nu kräver miljöorganisationerna att Skogsstyrelsen tar ansvar för att säkerställa att inga områden med höga naturvärden avverkas. De vill också att Skogsstyrelsen presenterar en tydlig plan om hur lång pausen kommer att vara och vilka resurser som tillsätts för att snabba på processen i samverkansgruppen. Området måste dessutom kartläggas ”utifrån all tillgänglig kunskap".
 
Ytterligare en viktig förutsättning för fortsatt samverkan är att fler miljöorganisationer bjuds in att delta i samverkansgruppen och att Skogsstyrelsen tar hjälp av en extern processledare som säkerställer jämvikten  i gruppen.
 
- Slutligen vill vi få en försäkring om att Skogsstyrelsen respekterar arbetet i samverkansgruppen kring nyckelbiotoper och inte fattar fler beslut som föregår arbetet, skriver Johanna Sandahl och Peter Westman.
 
Opinion
Publicerad:
 • "Skogen borde få växa klart före slutavverkning"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Simon Rudin.
  SKOGENdebatt. Vad ska hända med våra fastigheter i renbetesland när vi inte får slutavverka? Det undrar skogsägare Simon Rudin som anser att utebliven tillsyn av storskogsbruket fått förödande konsekvenser.
 • Annons
 • Europa eldar med trä

  En perfekt storm har ökat efterfrågan på träbaserade bränslen över hela Europa, rapporterar DN.
 • Är det dags för nya sortiment?

  Virkespriserna har gått upp i vinter, men det har också kostnaderna för till exempel avverkning. Men även priset på energived stiger. Kan höjda priser på skogsbränsle ändra spelplanen? Kan det bli mer lönsamt att satsa på bränsleved? Eller andra mindre vanliga sortiment? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Självsådd contorta blir invasiv art 

  Kategorier: contorta
  När contortatallen introducerades i Sverige trodde man inte att den kunde självföryngras. Det var fel. Nu riskerar trädslaget att bli en invasiv art på myrar i norr. 
 • Nytt nummer av SKOGEN!

  Strax dimper SKOGEN 3/2023 ner i brevlådor landet runt, men redan nu finns det tillgängligt i digital form – för både prenumeranter och lösnummerläsare. Månadens tema är Utbildningsguide.
 • Annons