Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.

Det har nu gått en månad sedan Skogsstyrelsen publicerade de skogliga konsekvensanalyserna 2022 (SKA 22), där vi på regeringens uppdrag beskrivit ett antal scenarier där Sveriges skogar nyttjas och sköts på olika sätt och därefter beräknat vilka konsekvenser detta får på hundra års sikt. Vi har därefter svarat på frågor och presenterat resultaten i en rad forum, bland annat på Skogsstyrelsen.se.

Annons
Annons

Här, på tidningen SKOGENS webb, har det skrivits två debattartiklar som har bäring på SKA22 ("Här är besluten för bättre skogsbruk" | SkogenSKA22 – behov av komplettering? | Skogen). I båda fallen efterfrågas en analys som också beaktar ekonomiska förutsättningar, i det ena fallet lönsamheten för enskilda skogsägare och i det andra fallet priser och kostnader för den virkesförbrukande industrin.

Vi håller med om att detta är viktiga aspekter att ha med i diskussionen och beslutsfattandet om vägval i skogen. I SKA 22 är marknadsförutsättningarna hanterade via en bedömning av den framtida efterfrågan, bland annat presenterade i en särskild rapport: https://skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2021-3-marknaden-for-skogsravara-och-skogsnaringens-utveckling-fram-till-2035.pdf

I det regeringsuppdrag som ligger bakom SKA 22 ingår att beräkna scenarier och redovisa potentialen för avverkning. Här ger vi alltså ett slags tak under vilket marknaden kan agera. Eftersom efterfrågan bedöms överstiga tillgången och avverkningen idag ligger relativt nära denna potential bedömer vi att den ansatsen ändå är värdefull, givet vår roll som myndighet.

Vi välkomnar därför fortsatta analyser av andra aktörer av det slag som gjorts i projektet Bioframe. Att man med en annan modell och med andra antaganden också får andra resultat än i SKA 22 är i sig inte förvånande. Men som rubriken antyder, alla modeller har sina begränsningar men flera av dem är användbara. 

ANDREAS ERIKSSON, projektledare SKA 22, Skogsstyrelsen

A

 

 

 

 

 

Opinion
Publicerad:
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons