Därför får de Föreningen Skogens priser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Professor Camilla Sandström belönas med Guldkvisten. Foto: Ina-Theres Sparrok.
Föreningen Skogens pristagare uppmärksammades på Forum för bioekonomi idag där de även fick motta gratulationer av Kung Carl XVI Gustaf. Här kan du läsa motiveringarna.
På det webbsända seminariet kunde även förra årets pristagare äntligen gratuleras. Förra året satte nämligen pandemiutbrottet stopp för evenemanget där prisutdelningen skulle ha ägt rum.
Nedan kan du läsa samtliga motiveringar till varför Föreningen Skogen vill belöna just dessa personer.

 

Annons
Annons

MOTIVERINGAR FÖR PRISTAGARE 2021

Greve Carl Bernadottes skogspris till Tomas Lundmark.
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
I hundra år har svensk skogsforskning lärt oss hur vi kan få allt mer virke ur skogarna, samtidigt som det finns allt mer kvar. Men med åren växer våra förväntningar på skogen vidare. Hur ska den räcka till allt, när befolkningen och välståndet ökar?
Som ingen annan tar professor Tomas Lundmark ett samlat grepp och visar hur vi kan sköta skogen aktivt för att få mer produkter, mångfald, klimatnytta och upplevelser. Men han visar också att vi måste se ekosystemens gränser. Att skogens gåvor kräver människans vägval.
I de förenklande debatter som lätt uppstår kring begränsade resurser visar Tomas pedagogiskt att det finns en mångfald av tänkbara vägar – men att vi måste välja. Lyssna på forskarna! Tomas visar att väl förvaltad kan skogen ge mer åt alla, men att den inte kan ge allt till någon.
 
Guldkvisten till Camilla Sandström.
Professor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet
Det räcker inte med politiska mål. Det påpekar professor Camilla Sandström. Det behövs verktyg att nå målen. Bara då kan kolliderande intressen hitta gemensamma vägar framåt.
Med ett brinnande intresse för människor, och med både ödmjuk och skarp approach, tar sig Camilla an polariserande frågeställningar i skogs-, vilt- och naturvårdsdebatten.
Hennes forskning sprider ljus över hur människor och grupper kommunicerar med varandra, hur olika delar av samhället möts i konfliktsituationer och att det är en naturlig del av samhällsutvecklingen. För konflikter driver idéer. När de hanteras rätt.
Camilla har gett dialogprocesser i skogen ett ansikte. Med sitt trygga och lugna sätt och med norrländsk touch lyckats hon få olika parter att lyssna och fundera. Hon visar vilka samhälleliga verktyg som finns och behövs för att mötas tryggare.
Alla älskar skogen på sitt sätt. Camillas forskning visar hur vi bättre kan göra det tillsammans.
 
Guldkvisten till Johan Kuylenstierna.
Adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms Universitet
Johan Kuylenstierna är professorn, hedersdoktorn, styrelseledamoten, folkbildaren, optimisten, inspiratören och debattören. Johans mångsidighet är sinnebilden för hans eget budskap om att Sverige kan bli fossilfritt före många andra: Genom samverkan och synergier. Tillsammans klarar vi det om vi vill, och Johan pekar på skogens viktiga roll som förnybar råvara och kolsänka – en av många bitar i klimatpusslet.
Men han lyfter också fram ekosystemens utsatthet. Deras ekologiska, ekonomiska och sociala värden som vi måste rädda genom en omställning.
Johans kunskaper och inflytande på akademin, näringslivet och den allmänna opinionen får oss att vilja följa honom till ett fossilfritt Sverige, där skogen blir både räddaren och den räddade.
 
Guldkvisten till Lars Stigsson.
Entreprenör samt grundare av Sunpine och Treetotextile
I den globala omställning av industrin mot ett hållbart samhälle som vi börjar se nu är Lars Stigsson en uppfinnare och entreprenör med lyskraft. Han tar in skogsprodukternas förnybarhet i nya branscher. Med företag som Sunpine och Treetotextile går han hela vägen från innovation till industriell produktion. Skog blir till diesel och skog blir till kläder. Skogsindustrins restprodukter blir högvärdiga råvaror.
Tack vare Lars har hjärtat börjat klappa snabbare hos Sveriges skogsbrukare: I många generationer har de redan levererat virke till viktiga vardagsvaror, från toalettpapper till hela hus. Nu är de med och levererar förnybarhet till ännu fler delar av samhället. Lars Stigsson får skogen att göra ännu mer nytta.
 
 
MOTIVERINGAR FÖR PRISTAGARE 2020
 
Greve Carl Bernadottes skogspris till Göran Örlander.
Senior rådgivare på Södra samt styrelseledamot Skogforsk. 
Göran Örlander är en av de sällsynta ledfyrar i skogsbruket som fullt ut kombinerar akademiskt snille med djupa praktiska insikter. Och han gör det inte bara i familjens skog utan i Sveriges. Genom hela sin karriär, från uppdrag på Lantbruksuniversitetet, Skogsstyrelsen, Södra skogsägarna och Skogforsk, har han fått Sverige att sköta skogen mer och klokare.
Genom Bryssels strider, ut ur älgbetade ungskogar och stormarnas brötar, fram på förädlade planteringar och smarta röjningar. Under årtionden har han ledsagat oss alla – från Smålands bönder till EU:s kommissionärer. Utan Görans insatser som folkbildare och opinionsbildare, utan hans ledarskap inom skogsskötsel, forskning och politik hade Sveriges skogar inte varit så kunnigt vårdade och klokt styrda som vi nu till stor del tackar Göran Örlander för.
 
Guldkvist till Svante Axelsson. Samordnare Fossilfritt Sverige
Sveriges skogar har en nyckelroll för klimatet. Den möjligheten ser Svante Axelsson när han som nationell klimatsamordnare visar vägen mot ett fossilfritt Sverige.
I en tid när mycket framställs som dystert och svårt, förklarar han med klarsyn och smittsam entusiasm de möjligheter som finns. Han öppnar ögon för möjligheter till samverkan, utveckling och lösningar.
Med en stark tilltro till industrins vilja och förmåga att ställa om Sverige till en fossilfri välfärdsnation driver Svante på politiken för att den ska fånga upp industrins möjligheter.
Han ser Fossilfritt Sverige som ett Friskis&Svettis för industrin; oavsett form kan alla bli bättre. Men skogsnäringens stora bidrag, där 96% av processerna redan är fossilfria, lyfter han gärna fram som nåt av det viktigaste vi har.
Svante Axelsson förmåga och arbete med att visa vägen mot ett fossilfritt Sverige är inte bara viktig för att samhället ska ta vara på skogssektorns möjligheter – utan också för att den växande svenska skogen behöver en fossilfri värld att växa i.
 
Guldkvist till Tomas Gullberg.
Verksamhetsledare Säker Skog
Mullrande motorsågar är livsfarliga. Lika så är snärtande grenar och fallande träd. De och många andra faror i skogsarbetet måste hanteras på rätt sätt och med rätt utrustning. Få om någon i Sverige har betytt så mycket för ett säkrare arbete i skogen som Tomas Gullberg.
Sedan starten av branschsamarbetet Säker Skog för tjugo år sedan har Tomas varit ledare för verksamheten. Under tiden har han varit drivande i arbetet att ta fram mororsågskörkortet och i dag har över 120 000 körkort utfärdats till skogfolk som lärt sig att hantera motorsågen, röjsågen och vistelsen i skogen på ett säkrare sätt.
Det har bara varit möjligt tack vare Tomas tålamod, envishet – och förmåga att samla och vägleda alla de människor och organisationer som har behövts för att göra verksamheten till vad den är i dag. Andra förutsättningar har varit hans skogliga och tekniska kunskaper.
Säkrare skogsarbete betyder dessutom effektivare, skonsammare och lättsammare skogsarbete. Tomas Gullbergs insatser har därför inte bara räddat liv och lem på många verksamma i skogen. Han har även gjort skogslivet roligare.
 
Guldkvist till Kerstin Dafnäs.
Ordförande Spillkråkan
På några årtionden har andelen kvinnliga skogsägare ökat från 25 procent till närmare 40 procent. De nya skogsägarna har inte alltid kunnat känna sig hemma i den sedan länge mansdominerade världen.
Kerstin Dafnäs gör en stor insats för att ge kvinnorna den position de ska ha och den roll som hela skogsbruket behöver. De senaste åren gör hon det som ordförande i Spillkråkan, ett nätverk för kvinnliga skogsbrukare. Där verkar hon för kunskapsbyggande, erfarenhetsutbyte och med att stärka kvinnors roll i skogssektorn.
Med engagemang driver Kerstin föreningen framåt, inte bara för att ge de enskilda medlemmarna en självklar roll i skogen eller kvinnliga skogsägare i allmänhet ett större inflytande, utan även för att ge en ibland lite tafatt omvärld ett normaliserat förhållande till kvinnliga skogsägare.
Kerstin Dafnäs har en stor betydelse för att bättre ta vara på den kompetens och förnyelsekraft som ännu inte fångats upp i skogssektorn.
 

Om priserna: Föreningen Skogen delar Greve Carl Bernadottes skogspris  till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Guldkvisten delas ut till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige.

Publicerad:
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons