Därför blir Sverige ingen granåker

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
På min kvällspromenad idag passerade jag den här ungskogen där det för tio år sedan slutavverkades. Här kommer det att bli en härlig blandskog, skriver Marianne Eriksson.
DEBATT Ibland kan man inte annat än ta sig för pannan, till exempel när man läser den debattartikel som en miljövetare i veckan fått publicerad i Dagens Arena. Att 70 procent av Sverige består av skog tycker han är ”hutlöst”. Som skogsvetare undrar jag vad den arealen annars skulle bestå av. Det skriver Marianne Eriksson, styrelseledamot i Föreningen Skogen, i sin blogg.

Åkermark har vi bara enstaka procent av i Sverige och förutsättningarna att öka den är inte stora. Vore det bättre med större arealer sjöar, trädlösa myrar eller fjäll? Eller vägar, kraftledningsgator och städer? Personligen tycker jag att det gärna finge vara mer än 70 procent skog. En grön solfångare som både kan producera förnybara råvaror och göra klimatnytta – det är en win-win-lösning av sällan skådat slag även om vår miljövetare motsätter sig detta.

Annons
Annons

 

”Det vore klädsamt om skogsbolagen slutade göra reklam för ett skogsbruk som premierar monotona granåkrar …..” inleder miljövetaren sin artikel. En stor del av texten handlar just om att skogsbolagen skapar granåkrar och missgynnar solexponerade ekar.

Det vore klädsamt om miljövetaren bemödade sig om att sätta sig in någotsånär i skoglig geografi, ägarstruktur och ekonomiska förutsättningar. Ek växer söder om Dalälven. Ju längre ner i landet vi kommer desto större andel av skogen ägs av enskilda skogsägare. Skogsbolagen har i större utsträckning sina marker norr om Dalälven. Längre tillbaka, kanske när de gamla ekarna grodde, var det enskilda skogsbruket ofta en del av ett kombinerat jord- och skogsbruk som då var landsbygdens vanligaste företagande.

Miljövetaren skriver om ”förtätning och igenväxning” som ett hot mot den biologiska mångfalden. Det har han rätt i, men det är igenväxningen av våra ängs- och betesmarker som är det stora hotet.

Granåkrar i betydelsen täta granplanteringar utan markvegetation tycker inte heller jag om. Jag hyser dock ingen oro för att hela Sverige skulle bli en granåker.  Landet är stort och de naturliga förutsättningarna skiftar.

Läs Marianne Erikssons blogg

Läs debattartikeln i Dagens Arena

 

 

Opinion
Publicerad:
 • Prislyft för skogsmark under pandemiåret

  Kategorier: skogspriser, virkesmarknad
  Priset på skogsmark ökade med i genomsnitt 4,1 procent under 2020 och nådde rekordnivåer, enligt fastighetsmäklaren Ludvig och Co. Störst var prisökningen i fjällnära områden.
 • Annons
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Annons
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Annons