Därför blir Sverige ingen granåker

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
På min kvällspromenad idag passerade jag den här ungskogen där det för tio år sedan slutavverkades. Här kommer det att bli en härlig blandskog, skriver Marianne Eriksson.
DEBATT Ibland kan man inte annat än ta sig för pannan, till exempel när man läser den debattartikel som en miljövetare i veckan fått publicerad i Dagens Arena. Att 70 procent av Sverige består av skog tycker han är ”hutlöst”. Som skogsvetare undrar jag vad den arealen annars skulle bestå av. Det skriver Marianne Eriksson, styrelseledamot i Föreningen Skogen, i sin blogg.

Åkermark har vi bara enstaka procent av i Sverige och förutsättningarna att öka den är inte stora. Vore det bättre med större arealer sjöar, trädlösa myrar eller fjäll? Eller vägar, kraftledningsgator och städer? Personligen tycker jag att det gärna finge vara mer än 70 procent skog. En grön solfångare som både kan producera förnybara råvaror och göra klimatnytta – det är en win-win-lösning av sällan skådat slag även om vår miljövetare motsätter sig detta.

Annons
Annons

 

”Det vore klädsamt om skogsbolagen slutade göra reklam för ett skogsbruk som premierar monotona granåkrar …..” inleder miljövetaren sin artikel. En stor del av texten handlar just om att skogsbolagen skapar granåkrar och missgynnar solexponerade ekar.

Det vore klädsamt om miljövetaren bemödade sig om att sätta sig in någotsånär i skoglig geografi, ägarstruktur och ekonomiska förutsättningar. Ek växer söder om Dalälven. Ju längre ner i landet vi kommer desto större andel av skogen ägs av enskilda skogsägare. Skogsbolagen har i större utsträckning sina marker norr om Dalälven. Längre tillbaka, kanske när de gamla ekarna grodde, var det enskilda skogsbruket ofta en del av ett kombinerat jord- och skogsbruk som då var landsbygdens vanligaste företagande.

Miljövetaren skriver om ”förtätning och igenväxning” som ett hot mot den biologiska mångfalden. Det har han rätt i, men det är igenväxningen av våra ängs- och betesmarker som är det stora hotet.

Granåkrar i betydelsen täta granplanteringar utan markvegetation tycker inte heller jag om. Jag hyser dock ingen oro för att hela Sverige skulle bli en granåker.  Landet är stort och de naturliga förutsättningarna skiftar.

Läs Marianne Erikssons blogg

Läs debattartikeln i Dagens Arena

 

 

Opinion
Publicerad:
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons