Därför blev det fel om avverkningsökningar

29 april 2021 Trettiotre forskare har nu skrivit en artikel i Nature där de visar varför tidskriftens tidigare uppgifter om avverkningsökningar i Europa varit kraftigt överskattade.

Därför blev det fel om avverkningsökningar

Den senaste artikeln kan sägas vara en replik på en vetenskaplig artikel från i somras. I den hävdade forskare från EU-kommissionens forskningscentrum, JRC, att den avverkade skogsbiomassan i Europa ökat med 69 procent under åren 2016-2018 jämfört med 2011-2015. I Sverige skulle ökningen ha varit hela 36 procent. 

Att uppgifterna var kraftigt överdrivna är något som påtalats tidigare av såväl SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som Skogsstyrelsen.

Men nu har de felaktiga uppgifterna kunnat bemötas där de först publicerades, nämligen i tidskriften i Nature. I den nya artikeln visar 33 forskare, varav fyra kommer från svenska universitet, att avverkningsvolymerna i Europa överskattats med en faktor tio. Den genomsnittliga ökningen i Europa var sex procent. Och i Sverige hade avverkningarna tvärtom minskat med 8 procent under den undersökta perioden.

”Metodfelen består i att JRC-forskarna har använt globala kartor över avverkningar som inte är avsedda att användas för studier där skogsbruk under olika tidsperioder jämförs. Dessutom har naturliga störningar i skogarna, främst brand, torka och stormar, ofta felaktigt tolkats som avverkningar i JRC-studien”, skriver forskarna i den nya artikeln enligt ett pressmeddelande från SLU.

Men såväl teknik som metoder har förbättrats sedan JRC-studien genomfördes.

“Den här kritiken av JRC-forskarnas felaktiga resultat är viktig och kommer i rätt tid då den ger underlag för pågående politiska processer inom EU, som exempelvis taxonomi för hållbara investeringar och revideringen av direktivet för förnyelsebar energi som syftar till att säkerställa att satsningar på förnyelsebar energi bidrar effektivt till EU:s ökade klimatambitioner för 2030″, säger Göran Berndes på Chalmers, som är en av författarna till artikeln. 

De fel i studien som påtalas har global relevans eftersom många studier som ger underlag till beslutsfattare om skogstillståndet i världen, är baserade på fjärranalysdata, skriver SLU.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb