Därför blev det fel om avverkningsökningar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.
Trettiotre forskare har nu skrivit en artikel i Nature där de visar varför tidskriftens tidigare uppgifter om avverkningsökningar i Europa varit kraftigt överskattade.
Den senaste artikeln kan sägas vara en replik på en vetenskaplig artikel från i somras. I den hävdade forskare från EU-kommissionens forskningscentrum, JRC, att den avverkade skogsbiomassan i Europa ökat med 69 procent under åren 2016-2018 jämfört med 2011-2015. I Sverige skulle ökningen ha varit hela 36 procent. 
Att uppgifterna var kraftigt överdrivna är något som påtalats tidigare av såväl SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som Skogsstyrelsen.
Men nu har de felaktiga uppgifterna kunnat bemötas där de först publicerades, nämligen i tidskriften i Nature. I den nya artikeln visar 33 forskare, varav fyra kommer från svenska universitet, att avverkningsvolymerna i Europa överskattats med en faktor tio. Den genomsnittliga ökningen i Europa var sex procent. Och i Sverige hade avverkningarna tvärtom minskat med 8 procent under den undersökta perioden.

”Metodfelen består i att JRC-forskarna har använt globala kartor över avverkningar som inte är avsedda att användas för studier där skogsbruk under olika tidsperioder jämförs. Dessutom har naturliga störningar i skogarna, främst brand, torka och stormar, ofta felaktigt tolkats som avverkningar i JRC-studien”, skriver forskarna i den nya artikeln enligt ett pressmeddelande från SLU.

Annons
Annons

Men såväl teknik som metoder har förbättrats sedan JRC-studien genomfördes.

“Den här kritiken av JRC-forskarnas felaktiga resultat är viktig och kommer i rätt tid då den ger underlag för pågående politiska processer inom EU, som exempelvis taxonomi för hållbara investeringar och revideringen av direktivet för förnyelsebar energi som syftar till att säkerställa att satsningar på förnyelsebar energi bidrar effektivt till EU:s ökade klimatambitioner för 2030", säger Göran Berndes på Chalmers, som är en av författarna till artikeln. 
De fel i studien som påtalas har global relevans eftersom många studier som ger underlag till beslutsfattare om skogstillståndet i världen, är baserade på fjärranalysdata, skriver SLU.
 

 

Publicerad:
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons