ARBETSMILJÖ.

Damm på hygge hotar hälsa

22 juli 2019 Damm på hyggen kan vara farligt. Mögel och bakterier i luften kan leda till sjukdomar, särskilt på våren. Det har finska forskare kommit fram till.

Damm på hygge hotar hälsa

Enligt en finsk studie ökar ohälsa hos markberednings- och skogsplanteringspersonal under vårarna. Det antas bero på damm från avverknings­rester som har lämnats kvar och sedan avlägsnas inför markberedning och plantering.

En undersökning gjord av finska Arbetshälsoinstitutet visar att hyggesavfall inne­håller stora mängder bakterier och mögel. Inandning av dessa luftföroreningar kan leda till bland annat feber och luftvägssymtom. 
Längre in på sommaren minskar riskerna. Framför allt mängden endotoxiner minskar när hyggesavfallet torkar.

För att skydda sig kan förare av markberedningsmaskiner hålla dörrar och fönster till förarhytten stängda, rengöra luftfiltren ofta och utföra arbetet på vindsidan, skriver Arbetshälso­institutet i ett pressmeddelande och tipsar om att man till exempel bör skaka av luft­filtren i medvind rutinmässigt efter varje arbetsskift. 

Däremot avråder man från att rengöra luftfiltren med hjälp av tryckluft, eftersom det är lätt att skada filtret då. Dess­utom finns risk att man får damm i ögon och luftvägar.

SKOGEN 6-7/2019

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb