Damm på hygge hotar hälsa

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Dammig markberedning
Avverkningsrester på ett hygge kan innehålla mögel och bakterier och innebära hälsofara för markberedare och planterare. Riskerna är som störst på våren, enligt en finsk studie. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild
ARBETSMILJÖ. Damm på hyggen kan vara farligt. Mögel och bakterier i luften kan leda till sjukdomar, särskilt på våren. Det har finska forskare kommit fram till.

Enligt en finsk studie ökar ohälsa hos markberednings- och skogsplanteringspersonal under vårarna. Det antas bero på damm från avverknings­rester som har lämnats kvar och sedan avlägsnas inför markberedning och plantering.

Annons
Annons

En undersökning gjord av finska Arbetshälsoinstitutet visar att hyggesavfall inne­håller stora mängder bakterier och mögel. Inandning av dessa luftföroreningar kan leda till bland annat feber och luftvägssymtom. 
Längre in på sommaren minskar riskerna. Framför allt mängden endotoxiner minskar när hyggesavfallet torkar.

För att skydda sig kan förare av markberedningsmaskiner hålla dörrar och fönster till förarhytten stängda, rengöra luftfiltren ofta och utföra arbetet på vindsidan, skriver Arbetshälso­institutet i ett pressmeddelande och tipsar om att man till exempel bör skaka av luft­filtren i medvind rutinmässigt efter varje arbetsskift. 

Däremot avråder man från att rengöra luftfiltren med hjälp av tryckluft, eftersom det är lätt att skada filtret då. Dess­utom finns risk att man får damm i ögon och luftvägar.

SKOGEN 6-7/2019

Publicerad:
Bild för Anders Danielsson
Anders Danielsson
Redaktionssekreterare
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons
 • Lena Larsson

  Så minskar skogsbruket utsläppen

  Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.
 • Visst hopp om minskade barkborreskador

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.
 • Annons