Damm på hygge hotar hälsa

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Dammig markberedning
Avverkningsrester på ett hygge kan innehålla mögel och bakterier och innebära hälsofara för markberedare och planterare. Riskerna är som störst på våren, enligt en finsk studie. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild
ARBETSMILJÖ. Damm på hyggen kan vara farligt. Mögel och bakterier i luften kan leda till sjukdomar, särskilt på våren. Det har finska forskare kommit fram till.

Enligt en finsk studie ökar ohälsa hos markberednings- och skogsplanteringspersonal under vårarna. Det antas bero på damm från avverknings­rester som har lämnats kvar och sedan avlägsnas inför markberedning och plantering.

Annons
Annons

En undersökning gjord av finska Arbetshälsoinstitutet visar att hyggesavfall inne­håller stora mängder bakterier och mögel. Inandning av dessa luftföroreningar kan leda till bland annat feber och luftvägssymtom. 
Längre in på sommaren minskar riskerna. Framför allt mängden endotoxiner minskar när hyggesavfallet torkar.

För att skydda sig kan förare av markberedningsmaskiner hålla dörrar och fönster till förarhytten stängda, rengöra luftfiltren ofta och utföra arbetet på vindsidan, skriver Arbetshälso­institutet i ett pressmeddelande och tipsar om att man till exempel bör skaka av luft­filtren i medvind rutinmässigt efter varje arbetsskift. 

Däremot avråder man från att rengöra luftfiltren med hjälp av tryckluft, eftersom det är lätt att skada filtret då. Dess­utom finns risk att man får damm i ögon och luftvägar.

SKOGEN 6-7/2019

Publicerad:
Bild för Anders Danielsson
Anders Danielsson
Redaktionssekreterare
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons