Damm på hygge hotar hälsa

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Dammig markberedning
Avverkningsrester på ett hygge kan innehålla mögel och bakterier och innebära hälsofara för markberedare och planterare. Riskerna är som störst på våren, enligt en finsk studie. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild
ARBETSMILJÖ. Damm på hyggen kan vara farligt. Mögel och bakterier i luften kan leda till sjukdomar, särskilt på våren. Det har finska forskare kommit fram till.

Enligt en finsk studie ökar ohälsa hos markberednings- och skogsplanteringspersonal under vårarna. Det antas bero på damm från avverknings­rester som har lämnats kvar och sedan avlägsnas inför markberedning och plantering.

Annons
Annons

En undersökning gjord av finska Arbetshälsoinstitutet visar att hyggesavfall inne­håller stora mängder bakterier och mögel. Inandning av dessa luftföroreningar kan leda till bland annat feber och luftvägssymtom. 
Längre in på sommaren minskar riskerna. Framför allt mängden endotoxiner minskar när hyggesavfallet torkar.

För att skydda sig kan förare av markberedningsmaskiner hålla dörrar och fönster till förarhytten stängda, rengöra luftfiltren ofta och utföra arbetet på vindsidan, skriver Arbetshälso­institutet i ett pressmeddelande och tipsar om att man till exempel bör skaka av luft­filtren i medvind rutinmässigt efter varje arbetsskift. 

Däremot avråder man från att rengöra luftfiltren med hjälp av tryckluft, eftersom det är lätt att skada filtret då. Dess­utom finns risk att man får damm i ögon och luftvägar.

SKOGEN 6-7/2019

Publicerad:
Bild för Anders Danielsson
Anders Danielsson
Redaktionssekreterare
 • Monteringshall Rottne

  Rottne siktar på dubbel kapacitet

  Kategorier: teknik, skogsmaskiner, Rottne
  MASKINER. Rottne Industri satsar på att om sex år kunna tillverka 300 skogsmaskiner per år i sin fabrik i orten Rottne norr om Växjö.
 • Annons
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Annons
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Annons