Dåligt ställt för Sveriges arter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Fjällnära områden har större biologisk mångfald än övriga landet. Foto: Mats Bildström, SKOGENbild.
Endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av Sveriges arter mår bra. Men åtgärder som skydd av skog har hjälpt vissa arter, som fladdermusen, enligt Naturvårdsverket.

I dagarna rapporterade Sverige statusen för 166 arter och 89 naturtyper till EU. Rapporten görs vart sjätte år. Underlaget tas främst fram av artdatabanken vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Annons
Annons

Bedömningarna delas in i gynnsam, otillfredsställande och dålig.

I stort sett är tillståndet för arter och naturtyper fortsatt dåligt. Det beror på  ensartat jord- och skogsbruk och ett intensivt fiske samt upphörd hävd av biologiskt värdefulla gräsmarker, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Där tillståndet har förbättrats beror det på åtgärder som skydd av skog. Exempelvis har 23 så kallade Natura 2000-områden tillkommit.

Tillståndet för såväl arter som natyrtyper är dock bättre i den alpina regionen än i övriga landet. Det beror till stor del på att stora fjällområden är skyddade. 

Men generellt har alltså naturtyper och skalbaggar som är beroende av gammal skog och död ved dålig status. 

– Däggdjur, trollsländor och många kärlväxter klarar sig förhållandevis bra, medan många fjärilsarter och skalbaggar får det svårare att överleva på sikt, säger Mark Marissink, biträdande chef på Naturvårdsverkets miljöanalysavdelning.

– Förändringen i status för fladdermöss och fiskar beror på faktiska förändringar i naturen. Fladdermössen har ökat bland annat tack vare åtgärder för skog och våtmarker. Med åren har undersöknings- och analysmetoderna förbättrats och utvecklats, vilket betyder att vi är säkrare på statusen den här gången, säger Mona Naeslund, projektledare för artikel 17-rapporteringen på Naturvårdsverket.

Sämst bevarandestatus har gräsmarker, dyner och naturtyper i havet.

Havsmiljön utgör en särskild utmaning eftersom flera länder tillsammans delar ansvaret för havet. Den nationella situationen för livsmiljöerna i sjöar och vattendrag är i stort sett oförändrad och klassas som dålig.

 

 

 

Publicerad:
 • Barkborre bekämpas bäst sommartid

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Att bekämpa granbarkborrar med den så kallade sök- och plockmetoden kan inte rekommenderas under vinterhalvåret, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons
 • Kombimaskinen Malwa 560c

  Medlemmar vill ha mer smått

  Södra gläntar på dörren för små maskiner sedan fler medlemmar har börjat efterfråga dem. Så kan man tolka uttalanden på skogs­ägarföreningens årsstämma.
 • ”Har FSC Sverige blivit en hemlig grupp?”

  SKOGENdebatt. FSC-certifieringens nya skepnad har större befogenheter och mindre insyn. En öppnare organisation skulle kännas mer trovärdig, anser Lars M Johansson, Mellanljusnans SBO.
 • Annons
 • Poppel kan ge väldigt virkestillskott

  Kategorier: Poppel, Skogsforskning
  Poppelodlingar skulle kunna ge Sverige ytterligare 30 miljoner kubikmeter virke om året, enligt preliminära forskningsresultat.
 • Nu kan skolor boka uteklassrum på Djurgården

  Skogen i Skolans nya uteklassrum på Djurgården i Stockholm kan nu bokas av skolklasser.
 • Annons