Dåliga villkor ger rekryteringskris

14 januari 2013 –Vi söker yngre personer som klarar ett av Sveriges mest intressanta jobb, säger Ulf Sandström, vd för Skogsmaskinföretagarna, SMF. Arbetskraftsbristen och de dåliga villkoren diskuterades livligt på årsstämman i Åre.

Dåliga villkor ger rekryteringskris

Medelåldern är hög i dag och många kör på övertid – rekryteringen av yngre ses som ett jätteproblem.
–Skogsentreprenörerna behöver rekrytera framtidens skogsmaskinsförare. Men inte vem som helst, säger Ulf Sandström, vd för skogsentreprenörernas branschorganisation SMF. Vi ställer inte längre upp på skogsbranschens närmast desperata upprop om att det snabbt måste utbildas en massa förare till våra maskiner. Helt klart behöver vi rekrytera, men det ska vara produktiva människor.
Samtidigt upplever SMF att flera av de stora aktörerna i branschen, alltså entreprenadföretagens kunder, inte tar situationen på allvar.
–Vi måste prata klartext, säger Ulf Sandström. Vi kan inte attrahera duktiga människor om inte branschen betalar bättre. Det finns pengar, men ingen betalningsvilja. Det finns jättemånga fördelar med jobbet som skogsentreprenör. Men nu tar många av entreprenadföretagens uppdragsgivare lågkonjunkturen som en förevändning att dra åt tumskruvarna. Det kan i förlängningen utvecklas till en oerhört allvarlig situation. Vem har ansvaret om skogsmaskinföretagen blir så få att industrin inte får in råvaran till sina fabriker?
–Det här berör hela landets ekonomi och lokalt kommer det att slå hårt mot näringslivet. Flera av de stora i branschen spelar ett fruktansvärt högt spel när man hellre låter entreprenören gå under än ersätter kostnadsökningarna. Man satsar i stället på att produktiviteten ska höjas till varje pris och för att nå detta sätter man allt större press på entreprenörerna, både kvantitativt och ekonomiskt. I den situationen är det inte lätt för oss att attrahera unga duktiga medarbetare.
–Kraven från kunderna gentemot entreprenören är stenhårda när det gäller produktionskvalitet. Men om vi inte får tag på den kompetenta arbetskraft som vi behöver kan ju vem som helst räkna ut att produktionen inte kommer att hålla varken den kvalitet eller mängd som krävs.

SMF lägger mycket tid på rekryteringsfrågan. Tillsammans med företaget Rekrytema Sverige AB har SMF utarbetat en kravprofil för maskinförare.
–Vi har bland annat tagit fram ett webbaserat verktyg där de som är intresserade enkelt kan göra ett första test via internet. Genom att jämföra sina egenskaper med kravprofilen kan man se hur man passar för jobbet som skogsmaskinförare, beskriver Ulf Sandström.
Verktyget underlättar även arbetet för utbildare, de kan på ett tidigt stadium bedöma om den sökande kommer att klara den fortsatta utbildningen. Därigenom förbättras möjligheterna att den som utbildar sig är rätt person för jobbet och blir attraktiv på arbetsmarknaden.
Utbildning är en av SMF:s viktigaste åtgärder för att hjälpa medlemsföretagen. Just nu arbetar man med flera utvecklings- och utbildningsprojekt som finansieras med EU-medel. Under året har SMF upphandlat och genomfört utbildningar för både företagare och anställda. I runda tal har 3500 personer gått olika utbildningar gratis. Nu ansöker man om en förlängning och utökning av projektet.
–Det finns inga genvägar om vi ska kunna rekrytera och behålla kompetent personal i framtiden. Det krävs kvalitativ utbildning och bra villkor. Vi inom SMF driver gärna på för utbildningen, men arbetsvillkoren kan bara branschen skapa.

SKOGEN 12/2012

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb