Dålig generell hänsyn, men bra planteringar

6 oktober 2006 Antalet godkända föryngringar ökar, det finns gott om död ved och äldre lövrik skog i den svenska skogen. Samtidigt blir det privata skogsbruket allt sämre på generell hänsyn och det akuta röjningsberget växer.

Det är några av resultaten från Skogsstyrelsens första uppföljning av de nationella sektorsmålen. De flesta målen ska ha nåtts till år 2010.

Skogsstyrelsen tycker att det är allvarligt att utvecklingen av generell hänsyn stannat av eller till och med gått bakåt de senaste åren.Samtidigt avverkas många nyckelbiotoper och även om utförda röjningar ökar, så växer ändå det akuta röjningsberget.

— Skogsstyrelsen kommer at ta fram förslag till förbättringar kring hanteringen av nyckelbiotoper och miljöhänsynen vid avverkning och diskutera med skogsbruket. Det är ckså viktigt att titta på hur röjningsberget ska kunna minska, kommenterar Göran Enander, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Läs mer»

Läs massor med tips och idéer för plantering och skogsodling här.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Tomas Frisk är ny chef för skog på WWF
SkogenJobb