Dalarna lanserar sitt skogsprogram

3 juni 2021 Dalarna lanserar nu sitt regionala skogsprogram. Omarrondering och kompetensförsörjning är frågor som länet lägger särskild vikt vid.

Dalarna lanserar sitt skogsprogram

Även jämställdhet och innovation är i fokus för det regionala arbetet, enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Dalarna. Flera intressenter från Dalarnas skogssektor har aktivt deltagit i arbetet med programmet. 

– Nationellt har det förts en ganska polariserad debatt kring skogen där intressena ställs emot varandra. Men vi märker när vi pratar med regionala representanter att det är lättare att komma framåt där. Den dialog som förs regionalt är därför mycket viktig även för den nationella politiken, säger Jennie Nilsson, Sveriges Landsbygdsminister, som deltog i lanseringen den 2 juni via länk.

Skogsbruket behöver folk som kan jobba med skogen, betonade regionrådet Birgitta Sacrédeus.

– Region Dalarna jobbar aktivt för kompetensförsörjningen i länet genom naturbruksgymnasiet i Älvdalen, men konkurrensen om ungdomarna är hård. Samtidigt kan skogen fungera för att stärka arbetslivet i andra branscher. Utmattningsdepression är en av de vanligaste frånvaroorsakerna i arbetslivet. Vi har haft projekt med goda resultat där man haft som rehabiliteringsform att vistas i skogen, sade hon.

I september ska skogsprogrammet i Dalarna besluta om sin första handlingsplan.

Som grund för de regionala programmen ligger det nationella skogsprogrammets fem fokusområden. De är innovation och förädling av skogsråvaror, klimatnytta, hållbart skogsbruk, jobb och hållbar tillväxt. Det nationella skogsprogrammet sträcker sig fram till år 2030.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb