Dags för försoning i skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
DEBATT. Måhända blir fredagen den 11 januari 2019 en skogshistorisk milstolpe. För första gången på många år finns det nu en bred politisk samsyn, över tidigare blockgränser, kring centrala delar av en ny skogspolitik, skriver skogsägare Leif Öster.

Överenskommelsen mellan S+C+L+MP är unik. Inte i någon regeringsförklaring har skogsfrågorna fått tillnärmelsevis så stort utrymme som här. De första reaktionerna från både skogsägare jag pratat med och den ideella naturvården är alla avvaktande positiva. Partierna presenterar faktiskt något som liknar en samlad skogspolitik som är brett politiskt förankrad. Äntligen säger jag som skogsägare. Det här bådar gott för Sverige, skogen och landsbygden.

Annons
Annons

I stort sett alla skogspolitiska utspel de senaste 25 åren – liksom arbetet med vårt nationella skogsprogram, har normalt ”bara” varit förankrade i antingen Alliansen eller en rödgrön regering.  Samtidigt har de jämställda målen mellan produktion och miljö, förvisso gett en hel del positiva resultat – men också skapat allt större konflikter där ingen lyssnar på den andre utan mest tjatat på politikerna som barnungar. Men nu har S+C+L+MP satt ner foten i rader av skogsfrågor. Det är mycket bra. Nu är det upp till oss som är engagerade i skogsfrågor att kliva upp ur skyttegravarna och bli vuxna.

Här är mina spaningar kring det politiken, i vart fall inom S+C+L+MP, nu är överens om:

1.  Äganderätten och rättssäkerheten, ska utredas, värnas och stärkas. Bra tycker jag. Vi små skogsägare är ryggraden i svensk skogspolitik och måste självfallet kunna lita på samhället.

2.  Ersättning vid inskränkningar. Nu fastslås att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. Bra och självklart.

3.  Anslagen för skydd av värdefull natur förstärks och ska räcka till. Bra, inte minst för oss skogsägare som i annat fall åter hade hamnat i kläm mellan höga ambitioner och en för liten budget.

4.  Omtag ska ske av det nationella skogsprogrammet (NSP) för att främja ett hållbart och en växande skogsnäring. Andas att vi både kan öka produktionen och få ett mer hållbart brukande. Miljö och produktion ska fortsatt vara lika viktiga.  NSP ska nu dessutom lägga ett särskilt fokus på goda villkor för företagandet i skogssektorn. Äntligen!

5.  Utredning för nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av mark. Mycket bra! 

6.  Utredning om hur vi ska klara av våra internationella åtaganden om biologisk mångfald. Bra så klart.

7.  Artskyddsförordningen ses över för att effektivt och rättssäkert kunna skydda hotade arter och vara tydlig gentemot markägare om när man har rätt till ersättning. Mycket bra!

8.  Den utökade nyckelbiotopsinventeringen återupptas inte. Mindre bra tycker jag. På något sätt måste ändå små skogsägare få hjälp att hitta våra mest skyddsvärda skogar, oavsett vad vi kallar dem. Och samhället måste få verktyg för att prioritera nya formella skydd.

9.  Ett nytt program med bytesmark från Sveaskog ska genomföras. Bra, men glöm inte bort de små skogsägarna. Och varför bidrar inte övriga statliga skogsägare?

10.  Sveaskog ska vara föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn. Självfallet. 

Ingen är väl hundra procent nöjd med allt i alla dessa tio punkter. Om inte Vänsterpartiet stoppar den nya regeringen, så är det här den politik vi nu får. Och jag tycker att det detta bådar gott. Därutöver gläds jag också åt rader av bra satsningar för landsbygden i allmänhet – satsningar som även kommer skogsnäringen till glädje.  Nu är det dags för oss alla som är engagerade i skogen att vi sansar skogsdebatten och försonas med att detta är den politik som gäller. Men politiken är bara en del. Vi får aldrig glömma att det är allt mer kärvande internationella kunder som till sist avgör om de ska köpa produkter av oss eller inte.

LEIF ÖSTER

Skogsägare

 

 

Opinion
Publicerad:
 • Familjeskogsbrukets många ansikten på Hex

  På Höstexkursionen 2019 visade det sydsvenska familjeskogsbruket sina många ansikten. Olika skogsägare sätter olika prägel på landskapet. Men även olika synsätt inom familjerna skapar variation.
 • Annons
 • Bokdöd

  Ingen bot för bok

  SKADEGÖRARE. Forskarna vet inte om bokdöden kommer att fortsätta spridas. Klart är att den inte kan stoppas.
 • Spelteknik gör jobbet lättare

  Att köra skogsmaskinkranar med kranspetsstyrning ger maskinförarna en betydligt bättre arbetsmiljö. Dessutom sparar skogsbruket tid och därmed pengar. 
 • Annons
 • Här ska spån bli olja

  Kategorier: biodrivmedel, pyolysolja
  Under hösten påbörjas bygget av Europas första anläggning där sågspån omvandlas till råvara för biodrivmedel, så kallad till pyrolysolja.
 • Komatsu modell 895

  Skotarförsäljning skjuter fart

  MARKNAD. Skotarförsäljningen visar tecken på att öka jämfört med i fjol och ny etta på försäljningslistan är Komatsu. Även den genomsnittliga lastvikten ökar.
 • Annons