"Dags att stoppa förgubbningen i ekskogen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
I de svenska ekskogarna syns en ”förgubbning” enligt John Ahlgren, timmerinköpare på Kährs. 

– Med det åsyftas skötsel utförd på ett sätt som endast höjer medelåldern på ekbestånden. Skogsägaren gallrar och gallrar i stället för att slutavverka, förklarar han.
– Genom att inte slutavverka vill man dess­utom undvika att hamna i blickfånget hos ­myndigheter och andra i samband med en avverkningsanmälan. Följden blir förstås att föryngringsytor med ekskog blir allt ovanligare.
Det här är ett resultat av ett feltänk, enligt John Ahlgren.

Annons
Annons

– Det är nästan som en urban myt att alla ekskogar per automatik skulle ha så höga naturvärden att de måste skyddas och undantas från brukande. I själva verket är det de äldsta träden av sparbanktsyp, med grova stammar och utbredda spretiga grenverk, som bäst gynnar biologisk mångfald och dem vill industrin ändå inte ha.
De riktigt höga naturvärdena skapas efter 200 år, påpekar han.
– Och så gamla träd ska man naturligtvis lämna. Det behövs inte så väldigt många tvåhundraåringar i beståndet för att hålla biologiskt viktiga populationer vid liv.

John AhlgrenJohn Ahlgren timmerinköpare, Kährs. Foto: Roxx.John Ahlgren önskar att fler skogsägare vågade satsa på produktion av ektimmer.
– Priset på ektimmer rör sig minst och är ganska konjunkturokänsligt på så sätt. Har man fin, grov timmerstock blir det bra betalt. Men gallrar man och plockar ut stammar på 18 till 20 centimeter får man bara lite mer än för brännved.
– Det går utmärkt att samtidigt ha höga naturvärden, följa produktionsmålet och leva upp till skogsvårdslagen, tillägger han.

Berättat för Karin Lepikko

SKOGEN 4/2020

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons