"Dags att stoppa förgubbningen i ekskogen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
I de svenska ekskogarna syns en ”förgubbning” enligt John Ahlgren, timmerinköpare på Kährs. 

– Med det åsyftas skötsel utförd på ett sätt som endast höjer medelåldern på ekbestånden. Skogsägaren gallrar och gallrar i stället för att slutavverka, förklarar han.
– Genom att inte slutavverka vill man dess­utom undvika att hamna i blickfånget hos ­myndigheter och andra i samband med en avverkningsanmälan. Följden blir förstås att föryngringsytor med ekskog blir allt ovanligare.
Det här är ett resultat av ett feltänk, enligt John Ahlgren.

Annons
Annons

– Det är nästan som en urban myt att alla ekskogar per automatik skulle ha så höga naturvärden att de måste skyddas och undantas från brukande. I själva verket är det de äldsta träden av sparbanktsyp, med grova stammar och utbredda spretiga grenverk, som bäst gynnar biologisk mångfald och dem vill industrin ändå inte ha.
De riktigt höga naturvärdena skapas efter 200 år, påpekar han.
– Och så gamla träd ska man naturligtvis lämna. Det behövs inte så väldigt många tvåhundraåringar i beståndet för att hålla biologiskt viktiga populationer vid liv.

John AhlgrenJohn Ahlgren timmerinköpare, Kährs. Foto: Roxx.John Ahlgren önskar att fler skogsägare vågade satsa på produktion av ektimmer.
– Priset på ektimmer rör sig minst och är ganska konjunkturokänsligt på så sätt. Har man fin, grov timmerstock blir det bra betalt. Men gallrar man och plockar ut stammar på 18 till 20 centimeter får man bara lite mer än för brännved.
– Det går utmärkt att samtidigt ha höga naturvärden, följa produktionsmålet och leva upp till skogsvårdslagen, tillägger han.

Berättat för Karin Lepikko

SKOGEN 4/2020

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Mikael Lundberg

  ”Välkomna unga till jaktlaget”

  Genom att bli ännu bättre på att ha ett tillåtande och vänligt klimat ska vi locka unga till jaktlaget, berättar Mikael Lundberg i Sista ordet.
 • Annons
 • Mellanskog vill vinstdela 36 miljoner

  Mellanskogs styrelse föreslår en vinstutdelning till medlemmarna på närmare 36 miljoner kronor.
 • Barkborre bekämpas bäst sommartid

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Att bekämpa granbarkborrar med den så kallade sök- och plockmetoden kan inte rekommenderas under vinterhalvåret, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons