"Dags att stoppa förgubbningen i ekskogen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
I de svenska ekskogarna syns en ”förgubbning” enligt John Ahlgren, timmerinköpare på Kährs. 

– Med det åsyftas skötsel utförd på ett sätt som endast höjer medelåldern på ekbestånden. Skogsägaren gallrar och gallrar i stället för att slutavverka, förklarar han.
– Genom att inte slutavverka vill man dess­utom undvika att hamna i blickfånget hos ­myndigheter och andra i samband med en avverkningsanmälan. Följden blir förstås att föryngringsytor med ekskog blir allt ovanligare.
Det här är ett resultat av ett feltänk, enligt John Ahlgren.

Annons
Annons

– Det är nästan som en urban myt att alla ekskogar per automatik skulle ha så höga naturvärden att de måste skyddas och undantas från brukande. I själva verket är det de äldsta träden av sparbanktsyp, med grova stammar och utbredda spretiga grenverk, som bäst gynnar biologisk mångfald och dem vill industrin ändå inte ha.
De riktigt höga naturvärdena skapas efter 200 år, påpekar han.
– Och så gamla träd ska man naturligtvis lämna. Det behövs inte så väldigt många tvåhundraåringar i beståndet för att hålla biologiskt viktiga populationer vid liv.

John AhlgrenJohn Ahlgren timmerinköpare, Kährs. Foto: Roxx.John Ahlgren önskar att fler skogsägare vågade satsa på produktion av ektimmer.
– Priset på ektimmer rör sig minst och är ganska konjunkturokänsligt på så sätt. Har man fin, grov timmerstock blir det bra betalt. Men gallrar man och plockar ut stammar på 18 till 20 centimeter får man bara lite mer än för brännved.
– Det går utmärkt att samtidigt ha höga naturvärden, följa produktionsmålet och leva upp till skogsvårdslagen, tillägger han.

Berättat för Karin Lepikko

SKOGEN 4/2020

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons