Dags att sätta dao och lumbang

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Ett av världsrekorden inom trädplantering innehas av sjutusen personer i Filipinerna. De satte 32 hektar på tolv timmar. De 64 tusen plantorna var på lokalt språk av trädslagen narra, agoho, pili, molave, camagong, dao och lumbang.

Bengt EkTiteln världens farligaste träd har arten Hippomane mancinella, som tycks sakna svenskt namn. En giftig historia i Floridas träskmarker.
Världens största trädkramning omfattade 702 personer som kramade tallar i England.

Annons
Annons

Världsrekorden med träd travas på hög hos Guinness, för träd fascinerar. Och nu börjar planteringssäsongen för oss i Sverige, vårplantering strax efter tjällossningen är den säkraste planteringstidpunkten. Tänk vad det finns att välja på! Kustgran och silvergran, växer så att det knakar. Tall och ek, två resliga klassiker. Contorta, douglas och sitka, tre ganska kända utländska produktionsträdslag. Ask, rödek, masurbjörk …

I SKOGEN brukar vi vurma för de svenska trädslagen, det finns ju faktiskt 21, även om några är marginella. Men i det här numret har vi letat upp några svenska skogsbrukare som fascineras av mångfalden utanför landets gränser.
Debatten har gett många intrycket att främmande trädslag på något sätt är förbjudna. Intrycket förstärktes när Skogsstyrelsen häromåret lämnade ett förslag till ändrade regler för exoterna. (Förslaget vilar fortfarande på något skrivbord hos regeringen.) I själva verket är det endast contortatall som inte får sättas i södra Sverige. Annars är det fritt fram. Den som vill plantera hela sin svenska fastighet med dao och lumbang får göra det.

Lagen ger alltså fritt fram för främlingar. Däremot har man som odlare naturligtvis många frågor att ta ställning till. Förutom att dao och lumbang troligen är svåra att få tag på klarar de sig nog inget vidare i Sverige. En annan fråga är hur ganska oprövade trädslag klarar sig på sikt. Kan de i sen ålder drabbas av svåra skador – eller är de rent av ett tryggare kort i ett framtida klimat? En annan fråga är hur den biologiska mångfalden påverkas av främmande trädslag. Där kan Skogsstyrelsens obehandlade förslag ge en ledning. Myndigheten föreslår att varje skogsägare ska få sätta minst 50 hektar främmande trädslag och att totalen i landet får öka betydligt jämfört med dagens planteringar. Utan att det skulle strida mot miljömålen.

Världens äldsta planterade träd är enligt Guinness ett bodhiträd, planterat tusen år innan Buddha satt under ett likadant. Världens största träd är en jättesequoia. Det finns mycket mer här i världen än tall, gran och björk.

SKOGEN 3/12

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons
 • Lena Larsson

  Så minskar skogsbruket utsläppen

  Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.
 • Visst hopp om minskade barkborreskador

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.
 • Annons