BEKÄMPNING.

”Dags att satsa på borrefällor”

7 maj 2019 Det är en gåta att det inte satsas på barkborre­fällor, tycker Torbjörn Johnsen på sajten Skogsforum. Nu efterlyser han samordnade insatser inför sommaren.

”Dags att satsa på borrefällor”

Det är dags för en storskalig kampanj för barkborrefällor, skrev Torbjörn Johnsen tidigare i vår på skogsforum.se. Han har gjort en grundlig genomgång av forskning om och er­farenheter av fällor och listar en rad argument för dem. Han beskriver även hur man kan gå till väga själv i sin egen skog.

Torbjörn JohnsenTorbjörn JohnsenVarför behövs en kampanj?
– Vi står inför minst lika stora barkborreangrepp den kommande sommaren som i fjol. Det finns bra forskningsbelägg för att storskalig barkborrebekämpning med fällor kan minska volymen skadad skog med 40 procent redan under första användningsåret, säger Torbjörn Johnsen. 

Varför pratas det så lite om nyttan av barkborrefällor?
– Det har inte gjorts några storskaliga, långvariga försök från forskningshåll. I den enda större studie som gjorts, av Södra och Sveaskog, användes virkesfällor och den har tolkats olika. Vissa forskare har hävdat att effekten inte står i proportion till kostnaderna. En orsak till den tolkningen är att beräkningar även har gjorts på fällor som legat för nära hyggeskant. Ska man uppnå framgång ­måste virkesfällan ligga 20 till 25 meter från närmaste kant. 
– Men i Italien finns en vetenskaplig studie som visar nyttan med fällor som placerats rätt. Dessutom har vi talande praktiska erfarenheter. I ­Värmland fördes en fällkampanj för nästan 40 år sedan. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 4/2019
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb