”Dags att satsa på borrefällor”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Besprutning av barkborrefälla
Besprutning av en fälla för barkborrar. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild
BEKÄMPNING. Det är en gåta att det inte satsas på barkborre­fällor, tycker Torbjörn Johnsen på sajten Skogsforum. Nu efterlyser han samordnade insatser inför sommaren.

Det är dags för en storskalig kampanj för barkborrefällor, skrev Torbjörn Johnsen tidigare i vår på skogsforum.se. Han har gjort en grundlig genomgång av forskning om och er­farenheter av fällor och listar en rad argument för dem. Han beskriver även hur man kan gå till väga själv i sin egen skog.

Annons
Annons

Torbjörn JohnsenTorbjörn JohnsenVarför behövs en kampanj?
– Vi står inför minst lika stora barkborreangrepp den kommande sommaren som i fjol. Det finns bra forskningsbelägg för att storskalig barkborrebekämpning med fällor kan minska volymen skadad skog med 40 procent redan under första användningsåret, säger Torbjörn Johnsen. 

Varför pratas det så lite om nyttan av barkborrefällor?
– Det har inte gjorts några storskaliga, långvariga försök från forskningshåll. I den enda större studie som gjorts, av Södra och Sveaskog, användes virkesfällor och den har tolkats olika. Vissa forskare har hävdat att effekten inte står i proportion till kostnaderna. En orsak till den tolkningen är att beräkningar även har gjorts på fällor som legat för nära hyggeskant. Ska man uppnå framgång ­måste virkesfällan ligga 20 till 25 meter från närmaste kant. 
– Men i Italien finns en vetenskaplig studie som visar nyttan med fällor som placerats rätt. Dessutom har vi talande praktiska erfarenheter. I ­Värmland fördes en fällkampanj för nästan 40 år sedan. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 4/2019
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons