Dags att dra åt skogen

17 mars 2023 Under vecka 12 vill Skogssällskapet uppmuntra folk att dra till skogs  och leta efter kvarlämnad hänsyn.

Dags att dra åt skogen

Man hoppas också att skogsbesökarna ska vilja inspirera andra genom att publicera bilder på sociala medier under hashtaggen #draåskogen.  Då kan de få få hittelön i form av ett paket att ta med sig ut på nästa skogspromenad.

Skogssällskapet ger exempel på fem saker att spana efter: Kulturstubbar som lämnas för att markera kulturminnen, högstubbar för att hjälpa insekter och fåglar samt död ved som blir hem åt många fåglar, insekter och svampar. Även självsådda småträd efter avverkning samt evighetsträd som lämnas kvar är värda att uppmärksamma, anser de.

– Genom att se sig noga om på skogspromenaden får man lära känna skogen bättre. En hög med ris eller ett dött träd kan se skräpigt ut men är en viktig del av dagens skogsskötsel och naturvård. Kulturstubbar pekar ut historiska spår av mänsklig verksamhet, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet, i ett pressmeddelande.

Satsningen görs i samband med internationella skogsdagen den 21 mars.

– Internationella skogsdagen är ett tillfälle att påminna om vilken fantastisk tillgång skogen är. Den ger oss fina upplevelser, bevarar våra livsviktiga ekosystem, förser oss med klimatsmarta råvaror och minskar vårt beroende av olja och naturgas när restprodukterna från skogen blir till biobränsle, säger Karin Fällman Lillqvist.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb