Dagmar slog mot contortan

2 april 2012 Det har fallit mycket contorta i det område där stormen Dagmar drog fram som värst. SCA, känt för sin contortasatsning, låg mitt i stormens väg.
"Det bekräftar vad vi visste, säger SCA:s skogsvårdschef Pelle Gemmel. Nygallrad contorta är känsligare för stormfällning."

Dagmar slog mot contortan

Inventering pågår och bolaget har ännu inga siffror på skadorna. Men det är tydligt att den kanadensiska tallen är betydligt känsligare än den svenska i nygallrad skog, i första hand har man konstaterat det i förstagallringar.
– Vi har just inga senare gallringar. Det  är först nu vi gallrar contortan som började sättas på 1970-talet.

Skadorna, som är mest omfattande i Medelpad, leder inte till att SCA ändrar sina planer inför vårens plantering.
– Sedan vi började sätta contorta har vi lärt oss att undvika fuktiga och bördiga marker. Nu undersöker vi om det är gamla planteringar på sådana marker som främst blåst ner. Vi tittar också om gamla planttyper spelar in.

Om det visar sig att skadorna är svåra även på de marker där contortan sätts i dag blir det ändå inte stopp för nya planteringar.
– Olika tallar har olika fördelar. Contortan växer snabbt och drabbas mindre av skadegörare. Jag bedömer att contortan ändå kommer ut bättre än tallen i slutändan.
– Men om nygallrad contorta även blåser ner på de marker vi använder i dag får vi se över gallringsstrategierna. Man kan till och med sköta en del av skogen utan gallring. Det blir virkesrika bestånd.

Fast egentligen är man på SCA Skog angelägen att kunna fortsätta med gallringsskogsbruket i större delen av skogarna.
– Om vi inte gallrar alls måste vi hugga skogen i ett ganska snävt tidsintervall i framtiden, när den är 50 till 70 år. Det betyder att vi måste slutavverka en stor andel contorta på kort tid – allt virke kommer fram samtidigt. Det blir miljontals kubikmeter contortavirke.
– Men eftersom contortan är en särskild produkt både som massa och timmer vill vi kunna plocka ut virket mer löpande, slutavverka när skogen är allt från 45 till 100 år. Då behövs ett gallringsskogsbruk.

SKOGEN 3/2012

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb