Då upphör mätning med matrisfub

25 maj 2020 Metoden att mäta virkesvolym vid industri, så kallad toppformtalsmatris eller matrisfub, ska vara utfasad till den första augusti 2022.

En stor del av sågverken har redan beställt den nödvändiga uppgraderingen. Detta efter att virkesmätningsorganisationen Biometria i mars meddelat att man kommer att byta till en mer noggrann metod i mätram.

”Under våren har vi sett att beslutet mottagits mycket positivt från olika aktörer i branschen. Drygt hundra sågverk berörs av uppgraderingen och av dessa har hälften antingen beställt uppgradering eller har offerter hos sig för beslut. Den här hälften svarar för drygt 80 procent av volymen. De större sågverken har tagit täten i förändringen”, säger Monika Strömgren, tjänsteutvecklare vid Biometria, i ett pressmeddelande.

De sågverk som ännu inte påbörjat en uppgradering av sin mätutrustning måste göra detta senast den första augusti 2022. Om uppgraderingen inte är genomförd vid det datumet kommer sågtimmeraffärer att behöva genomföras i m3to (toppmätt). Ingen del av affären får då innehålla  exempelvis avverkningskostnader i m3fub (fastvolym under bark).

”M3fub kommer att behöva mätas i mätram vilket ger en bättre och säkrare volym för allt rundvirke. Det gör det lättare att jämföra priser mellan sortiment vilket underlättar affären mellan köpare och säljare”, säger Monika Strömgren.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb