Claes Löfroth mottar ärofyllt skogspris

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Claes Löfroth har bland annat lett arbetet för 74 tons vikt på lastbilar. Foto: Sverker Johansson.
Claes Löfroth har av Föreningen Skogen tilldelats utmärkelsen Guldkvisten. Han har under årtionden varit en stark drivkraft för att öka skogssektorns bidrag till ett klimatanpassat samhälle. Claes kommer att motta Guldkvisten ur Hans Majestät Konungen Carl XVI:s hand den 25 april 2017 under Skogsnäringsveckan.

Ett hållbart, biodrivet och fossilfritt samhälle – det är skogssektorns vision. Ett viktigt område för att nå dit är att utveckla de omfattande transporterna av skogsprodukter. Claes Löfroth har som forskare under mer än ett kvartssekel passionerat arbetat för att minska miljöpåverkan och samtidigt sänka kostnaderna för skogsbrukets transporter, framför allt på vägarna men också i skogen.

Annons
Annons

 – Claes Löfroths forskning bidrar till ett klimatanpassat samhälle och visar även hur viktigt det är med drivande och initiativrika personer för att nå skogssektorns vision. Claes gärningar bidrar starkt till skogssektorns vision och vi tilldelar honom därför Guldkvisten, säger Bengt Ek, vd för Föreningen Skogen.

Claes Löfroth har varit ledande i arbetet för 74 tons vikt på lastbilar, en ökning som medtydlighet kan sänka utsläppen på en transporterad produkt. Claes har även varit drivande när det gäller såväl bränslesnål körning som optimalt ringtryck på virkesfordon. Han har tagit initiativet till utvecklingen av längre virkesekipage som kraftig minskar utsläppen utan att minska trafiksäkerheten. 

Publicerad:
 • Snart syns skogsbruket i storstäderna

  Med humor och sportreferenser vill kampanjen Skogslandslaget nå ut med kunskap om familjeskogsbruket till storstadsbor.
 • Annons
 • Forskare utvecklar fjärrstyrd markberedare

  En fjärrstyrd markberedare ska utvecklas av Skogforsk. Det finns flera anledningar till att man valt just en markberedningsmaskin.
 • Plockhuggare får skogspris

  Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
 • Annons
 • Frivilligt avsatt areal oförändrad

  Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.
 • Smittat frö kan förklara diplodia

  Skadliga svampar kan åka snålskjuts på frön och leva latent i värdväxter länge innan skador uppstår. Det kan vara förklaringen till utbrotten av tallsvampen diplodia på senare år, tror forskare vid SLU. Kunskapen ger hopp om metoder som kan stoppa skadegörare tidigt.
 • Annons