Certifieringen ökar intresset för SYN-kurser

14 mars 2011 Skogsbrukets yrkesnämnd har under det gångna året skapat ett rikstäckande system för vidareutbildning, främst riktat mot entreprenörer — "SYNs kursprogram".

— Nu får vi en enhetlig utbildning över hela landet, säger SYNs ordförande Bengt Brunberg från Korsnäs. Var man än går en kurs ska man veta att den håller samma kvalitet. Och vi kan ge kurser nära hemorten för entreprenörer och andra som kan ha svårt att vara hemifrån.
En anledning till samordningen över hela landet är skogscertifieringen. Kraven på dem som planerar och arbetar i skogen är lika över hela landet och de måste vara kvalitetssäkrade. Certifieringen driver dessutom på kraven på entreprenörer att vidareutbilda sig.

Men vem har tid att gå kurs?
— Just certifieringen är en motor, säger Bengt Brunberg. PEFC ställer nu dessutom krav på att utbildningen ska vara aktuell. Det räcker inte att ha gått en kurs tidigare. Men att folk går på kurser kan också handla om ett skogsföretag som vill profilera sig, till exempel genom att hålla hög kvalitet på apteringen. Det kan få dem att stöta på sina entreprenörer. Och även entreprenadföretagen själva vill profilera sig genom hög kompetens.

Just nu är intresset särskilt stort för guldkort i aptering men också för kulturvård, miljövård och skogsskötsel. Ståndortsanpassning och marberedning är andra heta ämnen.
— Förutom folk från entreprenörerna är det också en hel del tjänstemän som går kurserna. De vill ha samma kunskaper och ”prata samma språk”.

Bengt Brunberg är nöjd med de 700 deltagarna som man hade under fjolåret då man genomförde det rikstäckande systemet. Men han tror och hoppas att det kan bli fler deltagare framöver.
— Utbildningsprogrammet hålls ihop av Gammelkroppa skogsskola. Vi har också fått stöd av Landsbygdsprogrammet för att utveckla webbläromedlet ”Skötselskolan” som framför allt skogsbolagen använder för sina utbildningar.
De som anordnar SYN-kurser är bland annat gymnasieskolor, entreprenörer, konsulter, Skogsstyrelsen och virkesmätningsföreningar.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb